Meditaţii

Credincioşii cred în minuni deoarece cred în Hristos

15. Hristos a dovedit şi dovedeşte mereu că El este Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat prin multele minuni şi daruri strălucite.
Dar cea mai mare şi unică minune a Dumnezeirii Sale şi a Slavei Sale este că El Singurul poate da viaţă şi înviere oricui crede în El şi oricui vrea El să i dea.

16. Un creştin fără o moarte şi fără o înviere duhovnicească nu este şi nu poate fi al lui Hristos (In 3, 3; Rom 8, 9).
Hristos chiar această condiţie a şi pus o la început fiecărui urmaş al Lui: Cine nu şi dă viaţa pentru Mine nu este vrednic de Mine (Mt 16, 26; Mc 8, 35; Lc 9, 24).
Pentru că cine nu şi dă viaţa cea veche n o poate lua nici pe cea nouă dată de Hristos.

17. Cine nu moare nu poate să învieze.
Cine nu se leapădă de sine însuşi nu poate deveni un rob al lui Iisus.
Dar cine a trecut prin această primă moarte nu va fi vătămat de cea de-a doua (Apoc 20, 6).
Va trebui să treacă prin ea, dar va trece nevătămat de ea,
aşa cum a trecut şi Hristos, Domnul nostru.

18. Pe când uşile erau încuiate de frică, a venit Ii¬sus la ucenicii Săi cei strâmtoraţi şi într o încăpere ameninţată.
Pe când uşile erau încuiate de ameninţări, a venit şi Duhul Sfânt peste credincioşii Învierii, împuţinaţi de prigonitorii lui Iisus (Fapte 1, 14 şi 2, 1).
Pe când uşile erau atât de încuiate de disperare, de slăbiciune şi de silnicie,
a venit Iisus de atâtea ori, aducând eliberarea, bucuria şi biruinţa tuturor apăsaţilor Lui,
în ceasul când ei nici nu se aşteptau şi în felul în care ei nici nu se putuseră gândi.
Aşa a venit şi la noi în trecut. Aşa va veni şi în viitor.

19. Minunile lui Dumnezeu s au petrecut totdeauna pe neaşteptate şi pe negândite.
Din momentul când noi credem în Hristos, trebuie să credem şi în minuni.
Credincioşii cred în minuni deoarece cred în Hristos.
El are nu numai puterea de a le face, ci are şi dorinţa şi bucuria de a le săvârşi,
pentru izbăvirea alor Lui – când orice alte uşi par închise
şi când orice altă izbăvire pare pierdută.

20. Oricât de închisă ar fi o uşă,
oricât de puternică ar fi o mână care o închide şi care o ţine închisă,
oricât de greu să fie zăvorul care apasă şi împiedică deschiderea uşilor noastre spre libertate, spre lumină, spre bucurie,
suflete al meu şi fiule al lui Iisus, nu dispera.
Nu ţi pierde încrederea.
Nu ţi îngropa nădejdea!
Hristos a Înviat! Hristos e Viu! Hristos e Atotputernic!
Şi Hristos are nu numai puterea, ci şi plăcerea de a trece prin aceste uşi încuiate ca prin nimic.
Şi să ni le deschidă larg şi nouă.
Adevărat a Înviat!
Slavă veşnică Lui!
Amin.

Răsplata ascultării / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Lasă un răspuns