Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cu ce te hrănești?

Cu ce te hrănești?

Cu ce te hrănești?

– Predicã la Duminica a 8-a dupã Rusalii (Matei 14, 14-22) –

Îi dăm slavă lui Dumnezeu, în ziua aceasta, pentru minunea ce-a făcut-o, aceea de-a sătura cei 5000 de oameni, afară de femei şi copii. Dar, la fel ca atunci, şi astăzi, El înmulţeşte hrana pentru cei peste şapte miliarde de oameni de pe întreg pământul, fapt pentru care noi trebuie să fim mulţumitori şi recunoscători, în acelaşi timp.

Consider că frumuseţea acestei istorisiri biblice este faptul că mulţimea de oameni L-au urmat pe Hristos şi s-au hrănit mai întâi cu Cuvântul Său şi abia apoi s-au săturat de merindea cea trupească. Ce lecţie frumoasă pentru noi: să cauţi mai întâi să-ţi hrăneşti sufletul şi abia apoi să porţi grijă de nevoile trupului!

Fratele Traian Dorz, în «Strângeţi fărâmiturile», arată, în una din vorbirile sale, despre cât de necesară ne este pâinea cea veşnică, pâinea vieţii, care potoleşte chiar şi foamea trupului: „De aceea ne-am bucurat din toată inima de astfel de suflete, care, mai presus de toate, au preţuit hrana cea veşnică, prin care omul trăieşte chiar şi trupeşte; căci Mântuitorul a zis: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi am făcut această experienţă. A trebuit să mergem în slujba lui Dumnezeu sau să răbdăm în chinurile lui Dumnezeu fără mâncare. Şi am constatat cât de adevărată este făgăduinţa lui Dumnezeu. Ne-am dus flămânzi şi ne-am întors sătui, fără să fi mâncat nimic. Ne-am dus obosiţi şi ne-am întors odihniţi, fără să fi dormit. Ne-am dus bolnavi şi ne-am întors sănătoşi, fără să fi întrebuinţat niciun medicament. Pentru că adevărat este cuvântul acesta: puterea lui Dumnezeu satură nu numai sufletele noastre, ci şi trupurile noastre. Mântuitorul a spus odată într-o Evanghelie: De ce vă îngrijoraţi atât de mult, puţin credincioşilor? Uitaţi-vă la păsările cerului şi la crinii câmpului: nici nu torc, nici nu ţes; nici nu strâng în grânarele lor şi totuşi, vă spun: Tatăl vostru Cel Ceresc îngrijeşte de ele”.

Psalmistul David trăia şi el întocmai aşa. Ne spune el: „Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă ca să cuget la cuvintele Tale” (Ps 118, 148). Primordial era pentru el să caute Cuvântul lui Dumnezeu, înaintea oricărui alt lucru. Îşi hrănea sufletul dis-de-dimineaţă şi abia apoi căuta spre celelalte. Oare, câţi dintre noi facem aşa? Câţi punem preţ pe hrana sufletului nostru, înainte de toate? Câţi citim în fiecare dimineaţă din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sf. Scriptură?

Tragedia vremurilor noastre e faptul că cei mai mulţi dintre semenii noştri caută să se hrănească cu orice, dar numai cu hrana cea adevărată nu. Caută să-şi umple golul interior pe care îl resimt prin alcool, droguri, petreceri, desfrânare, îmbuibare trupească şi apoi caută obsedant prin mass-media ceva ce nu vor găsi niciodată – pacea. Pentru că aceasta o au doar cei ce iubesc legea Ta (Ps 118, 165).

Unul dintre citatele pe care le-am auzit în ultimul timp şi care m-a pus pe gânduri este următorul: „Oamenii săraci au televizoare mari, oamenii bogaţi au biblioteci mari”. Aceasta nu este o coincidenţă. Transpunându-l imediat în plan duhovnicesc, are aceeaşi idee. Oamenii săraci duhovniceşte au televizoare mari – şi se hrănesc de la ele, dar oamenii bogaţi duhovniceşte au biblioteci mari, din care se hrănesc cu învăţătură sfântă…

Dragă cititorule, tu cu ce te hrăneşti în viaţa de zi cu zi? Ai tu putere să pui Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de oferta pământească, asemenea proorocului David?

În ceea ce priveşte conotaţiile simbolice ale acestei minuni săvârşite de Mântuitorul – aceea euharistică este lucrul cel mai important de notat. Iar acest fapt se reiterează de fiecare dată la Sfânta Liturghie, unde primim pâinea cea adevărată – Pâinea Cuvântului şi Pâinea euharistică. De altfel, pentru aceasta trebuie să simţim noi foame şi pentru aceasta să ne silim a ne apropia de Potir şi a primi din El pe Hristos, hrana fără de care nu vom putea moşteni Împărăţia Cerurilor. Însuşi Mântuitorul Hristos subliniază acest lucru, spunându-ne: „Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac” (Ioan 6, 58).

În cartea «Biblia, cartea Vieţii», Părintele Iosif Trifa spune foarte frumos despre hrana duhovnicească şi cea lumească: „Alături de pâinea şi hrana cea trecătoare de care are lipsă corpul nostru, noi trebuie să simţim lipsă de hrana de care are nevoie şi sufletul nostru, viaţa noastră cea duhovnicească. Noi trebuie să simţim o neîncetată foame după Cuvântul lui Dumnezeu.

Am mai spus odată pilda unui cioban care se ducea la oi cu traista împărţită în două. Într-o parte avea merinde, iar în cealaltă o Biblie; adică mâncare şi pentru corp şi pentru suflet. Ferice de cei care au împărţită traista vieţii în aceste două părţi.

Un creştin adevărat umblă flămând după Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, vai, cât de puţini sunt aceştia! Lumea e plină de cei care umblă flămânzi după hrana lui Satan, după mâncarea lui Satan, după desfătările, patimile şi păcatele acestei lumi. Lumea e plină de mâncărurile lui Satan şi de cei ce aleargă ca nebuni după ele. Doar nici într-un alt punct nu se arată în toată grozăvenia ei creştinătatea de nume, ca în punctul acesta: de-a căuta oamenii hrana lui Satan şi a se hrăni cu ea”.

Îndemnul cel mai practic este acela de-a ne radiografia viaţa şi umblarea noastră şi de-a pune hotărâre de schimbare, dacă până astăzi nu am slujit lui Dumnezeu. Să facem tot ceea ce putem şi cât ne stă în putinţă, iar Dumnezeu va face restul cu privire la viaţa noastră.

Văzând mulţime mare, I s-a făcut milă de ei… Aceste cuvinte din pericopa Evangheliei de astăzi ne dau speranţă şi tărie pentru mila Sa cu privire la neputinţele noastre. Dar, să căutăm a rămâne în mulţimea celor care Îl caută ca hrană pentru suflet întâi şi întâi pe El… Amin

Pr. Florin MIHOLCA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *