Meditaţii

Cu cel bun, Tu eşti bun, Doamne

Cântarea lui David – II Samuel 22, 26

Omul după inima lui Dumnezeu spune: Domnul mi-a răsplătit… după curăţia mea înaintea Lui.

Cu cel bun, Tu eşti bun. Cu omul drept, Te porţi după dreptate. Cu cel curat, eşti curat. Cu cel îndărătnic, Te porţi după îndărătnicia lui.
Tu mântuieşti pe poporul care se scobori şi cu privirea Ta umileşti pe cei mândri…

David, alesul Domnului a mai spus aceasta de multe ori (Ps. 18, 25).

Căci, umblând cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi luând amine cu o minte înţeleaptă la căile şi la lucrările Lui, a văzut mereu că întocmai aşa i se întâmplă fiecărui om, după cum este inima sa şi purtarea sa faţă de Domnul.

A văzut că celui bun, Dumnezeu face ca toate să-i fie şi să-i lucreze până la urmă numai spre bine.
Că celui drept, îi face până la urmă dreptate, cum i-a făcut şi lui Iov.

Că celui curat cu inima şi cu purtările, grija Domnului face să i se vadă în chip strălucit frumuseţea, ca lui Iosif.

Dar, cu cel îndărătnic şi trufaş, Domnul, în ziua răsplătirii, S-a arătat neînduplecat şi necruţător, ca şi cu Saul (I Sam. 31, 5-6).
Ca şi cu Belşaţar (Dan. 5, 22-31).
Ca şi cu Irod (Fapte 12, 1-23).

Sufletul meu şi fiul meu, ia bine seama şi tu la toate aceste lucruri şi învaţă din toate ceea ce este spre binele tău şi spre mântuirea ta. Îmbracă-te cu o inimă plină de bunătate şi dragoste, ca să găseşti şi tu la fel când vei căuta în sus şi când vei privi în lături.

Umple-ţi şi tu fiecare cuvânt al tău de blândeţe, ca şi tu să-ţi auzi la fel.
Păzeşte-ţi fiecare pas în curăţie când mergi şi când vii la alţii, pentru ca şi paşii altora să fie la fel spre tine.

Umblă cu dreptate în tot ce faci tu faţă de alţii, pentru ca şi alţii să umble la fel faţă de tine.
Şi fă totdeauna bine celui ce are nevoie de tine, pentru ca şi tu să găseşti binefăcători când vei fi în nevoie.
Căci, încă o dată, fiecăruia, Dumnezeu îi face după inima sa.

Preabunule Doamne, Cel atât de bun cu cei buni, Cel atât de drept cu cei drepţi, Cel atât de binefăcător cu cei binefăcători, fii slăvit în veci pentru grija cu care veghezi ca fiecărui om să i se răsplătească odată după inima sa!

Te rugăm, dăruieşte-ne o inimă plină de bunătate, de curăţie, de blândeţe şi de iubire faţă de toţi semenii noştri, pentru ca şi noi să ne putem bucura aflând la fel de la ei. Căci, fiecare, tot ce facem nouă ne facem.

Şi fă ca până la urmă toţi să culegem roada neprihănirii semănată în răbdare. Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

1 Comment

  • Fleurdelys 24 ianuarie 2013

    Minunat articol! Sa lucram neobosit pentru desavarsire, cu ajutorul Harului, sa fim desavarsiti, cum Mantuitorul Insusi este desavarsit! Doamne ajuta!

Lasă un răspuns