Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CU FATA DESCOPERITÃ

CU FATA DESCOPERITÃ

CU FATA DESCOPERITÃ

Un lucru preţios la care ţinem foarte mult este părtăşia şi comuniunea dintre noi. Despre părtăşia dintre credincioşi s-a vorbit foarte mult, arătându-se deseori că premisele comuniunii sunt comunicarea verbală, întâlnirea personală în cadrul comunităţii, ascultarea cuvântului şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Însă s-a vorbit mai puţin despre o premisă a părtăşiei fără de care aceasta este pusă în primejdie, şi anume de „reciproca atenţie şi privirea în faţă” (Părintele Dumitru Stăniloae).

„Fiul lui Dumnezeu a luat faţa omului pentru că faţa omului e faţă de comuniune, pentru că prin ea se exprimă spiritualitatea trăită în interior pentru a fi comunicată celorlalţi. Şi astfel, prin ea, El a putut intra şi rămâne etern în maximă comuniune cu toţi oamenii şi a putut restabili la maximum comuniunea cu ei” (Părintele Dumitru Stăniloae, Dogmatica, vol. III, Bucureşti, 2003, p. 360). Dar nu numai faţa lui Iisus Hristos, ci şi faţa omului duhovnicesc împărtăşeşte duh şi viaţă, fiecare la măsura sa. Sf. Apostol Pavel avea convingerea că nu numai prin cuvânt mărturisea „pe Hristos şi puterea învierii Lui”, ci şi prin lumina feţei; faţa lui iradia o lumină mai presus de fire, de aceea zice: „Voiesc ca voi să ştiţi cât de mare luptă am… pentru cei ce nu au văzut faţa mea în trup” (Col 2, 1). Nu este vorba de o dorinţă sentimentală a Apostolului, ci este vorba de un aspect teologic de mare însemnătate. Sf. Ioan Gură de Aur, tâlcuind aceste cuvinte, spune că Apostolul Pavel era văzut deseori de creştini „întru Duhul”. „Dumnezeieşte arată aici cum că adeseori ei îl vedeau întru Duhul.”

Această experienţă mai presus de fire va fi continuată de sfinţii isihaşti (Sf. Grigorie Teologul, Sf. Grigorie Palama, Sf. Paisie de la Neamţ şi alţii), care, atunci când vorbeau, feţele lor străluceau mai presus de fire. Iar cei care îi ascultau se împărtăCU FATA DESCOPERITÃ , şeau de har, nu numai prin cuvântul auzit, ci şi prin vederea sfintei lumini de pe chipurile lor. Chiar dacă aceste minuni sunt rare, totuşi fiecare om care vine la biserică vrea să se îmbărbăteze şi să se hrănească, văzând pe chipurile celorlalţi pace, bucurie, seninătate şi nădejde. Faţa acoperită inspiră frică, dezolare, incertitudine, îndoială, necredinţă, lezare a libertăţii lăuntrice.

Dar Apostolul dorea nu numai să-i fie văzută faţa, ci dorea ca şi el să vadă feţele creştinilor: „Noaptea şi ziua ne rugăm cu prisosinţă să vedem faţa voastră şi să împlinim lipsurile credinţei voastre” (I Tes 3, 10). Amintirea chipurilor ucenicilor i-a dat posibilitatea Apostolului să le vorbească peste ani de îndepărtare despre „fericirea voastră de altădată” (Gal 4, 15) şi despre lacrimile lor pe care le-a văzut pe feţele lor. Pentru creştini, aceste lucruri nu sunt un lux sentimental pe care îl pot abandona, ci sunt o moştenire sfântă, păstrată şi adeverită în tradiţia isihastă şi liturgică a Bisericii.

Vrem ca bisericile să rămână ceea ce au fost: locul în care părtăşia dintre credincioşi să fie păstrată integral fără trunchieri; locul în care să căutam „cu faţa descoperită” (II Cor 3, 18) faţa Domnului (Ps 23, 13); locul în care să putem pune la încercare puterea şi făgăduinţele lui Dumnezeu: (Ps 90: „Nu te vei teme de… molima ce bântuie întru amiază”); locul în care să sărutăm fără mască „Mâna Ta cea puternică şi tare ce se află în această sfântă Evanghelie” (ultima rugăciune de la Sfântul Maslu). „Cei necredincioşi nu-şi bat capul cu aşa ceva”, ei spun că în biserică totul este un simbol – şi aşa, potrivit lor, nu-i nici o diferenţă între lingura de la cantină şi cea din potirul euharistic. Nu vrem să transformăm bisericile în sărmane locuri impersonale golite de sfinţenie, în care se prestează servicii religioase!

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *