Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cultul Sfinţilor

Cultul Sfinţilor

Cultul Sfinţilor

În legătură cu viaţa de dincolo de moarte, învăţăm şi despre cultul sfinţilor. Sfântul Apostol Pavel spune că „ne-am apropiat şi de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, de Iisus Mijlocitorul legământului celui nou şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel” (Evr 12, 23-24). Luptătorii Evangheliei sunt mulţi, preaiubiţi ai lui Dumnezeu. Pacea şi puterea Lui sunt peste ei (cf. Dan 10, 19).

Mântuitorul pe apostoli i-a numit prietenii Lui, dacă vor face câte le porunceşte El (cf. In 15, 4). A fi prieten lui Dumnezeu, a avea graţie înaintea Lui, a poseda pace şi puteri de biruinţă, prisos de har şi binecuvântări nu-i lucru puţin, ci e foarte mare, neînchipuit de mult.

Mântuitorul, înainte de rugăciunea dinaintea răstignirii, printre altele, spunea: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una” (In 17). Sfinţii sunt duhurile drepţilor făcuţi desăvârşiţi. „Ceata Sfinţilor a aflat izvorul viţii şi uşa Raiului”. Sfinţii slujesc în ceruri lui Dumnezeu şi, împreună cu îngerii, formează Biserica cerească, biruitoare sau triumfătoare. Pentru credinţa lor dreaptă, statornică de neclintit, pentru viaţa lor sfântă, curată, nefăţarnică şi lupta lor biruitoare în credinţă, au fost încununaţi de Domnul cu cinstea cea mai mare. Ei sunt în legătură cu Dumnezeu, pentru prietenia avută cu Domnul Iisus Hristos. Această legătură vie Sfinţii o au şi cu noi, oamenii de pe pământ, pentru dragostea nemuritoare, a unirii ei tainice dintre cei vii şi adormiţi întru Hristos, care împreună formăm o singură familie.

În expresia citată mai sus se oglindeşte adevărul că şi noi ne-am apropiat de această Biserică sfântă, neprihănită, desăvârşită şi preamărită de Dumnezeu. De aceea le aducem cinstirea cuvenită ca unor fraţi mai mari, şi această cinstire face parte din cultul religios.

Cultul sfinţilor este cinstea deosebită adusă Sfinţilor ce s-au învrednicit prin har a fi Sus în ceruri. Când ne rugăm Sfinţilor, nu ne închinăm ca lui Dumnezeu, ci îi venerăm, adică îi cinstim deosebit, ca pe nişte fraţi mai mari care cunosc cum e lupta noastră. E bine să cunoaştem următoarea clasare:

– cultul lui Dumnezeu, care se mai numeşte adorare sau închinare;

– cultul Fecioarei Maria care se mai numeşte preavenerare sau preacinstire;

– cultul Sfinţilor, care se mai numeşte venerare sau cinstire.

În descoperirea Duhului Sfânt vedem că Sfinţii, ca slugi credincioase lui Dumnezeu, au dus viaţa lor cuvioasă în temere de Domnul, de aceea: „Slavă, cinste şi pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec…” (Rom 2, 10).

Rugăciunea Sfinţilor se înalţă la cer ca fumul de tămâie din cădelniţă (cf. Apoc 5, 8). Sfinţii vor judeca lumea (cf. I Cor 6, 2), în frunte avându-L pe Domnul Iisus Hristos. Dacă şi prin mâinile lor trec dosarele de acuzare ale „pârâşului”, de ce nu ne-am ruga lor să mijlocească pentru noi, înainte ca să fim judecaţi? După citatul de mai sus, vedem că şi Sfinţii fac parte din alcătuirea Tribunalului Suprem de Judecată. Sfinţii totdeauna au fost bineplăcuţi lui Dumnezeu (cf. Evr 11, 33-40). Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu, uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa” (Evr 13, 7).

Nici un creştin nu e prea mic sau neînsemnat la Dumnezeu ca să poată deveni sfânt şi preaiubit. Urmele sfinţilor sunt proaspete printre noi, iar ei reînprospătează mereu urmele Mântuitorului în aşa fel ca nimeni să nu se abată din cale. Vrei să fii sfânt şi să moşteneşti slava veşnică? Hristos-Domnul trăieşte şi astăzi în Sfinţii Lui.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!