Oastea Domnului

Cum să citim Sf. Scriptură?

Nimic nu este mai însemnat pentru înaintarea vieții unui creştin ca cetitul regulat şi cu plan al Bibliei.

Sănătatea noastră duhovnicească, creşterea noastră, biruința noastră asupra păcatului, bucuria şi pacea noastră în Hristos, toate atârnă de faptul cetirii şi studierii Cuvântului lui Dumnezeu.

Cum să citim Biblia

 1. Trebue s’o citim zilnic (Fapt. Ap. 17, 11).

Numai când avem hotărîrea ca să nu lăsăm să treacă nicio zi fără un studiu biblic, putem face mare lucru. Fiecare zi pe care o lăsăm să treacă fără citirea Bibliei, deschide usa păcatului să intre în viața noastră.

,,În rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu. Când citim Biblia, vorbeşte Dumnezeu cu noi”…

 1. Trebue să citim Biblla sistematic.

Pierdem multă vreme dacă citim Biblia fără niciun plan.

Începătorii mai tineri e bine să înceapă cu Evanghelia după Ioan; să n’o citească numai odată, ci de cinci ori la rând. Apoi, tot aşa cu Luca, Faptele Apostolilor, Epist. I Tesaloniceni, I loan, Romani, Efeseni, fiecare de câte cinci ori.

După aceea numai, poți merge mai departe să începi cu I Moise şi să citeşti Biblia la rând. Citeşte fiecare capitol de mai multe ori, şi răspunde la fiecare din întrebările următoare:

 1. Care-i cuprinsul capitolului?
 2. Ce adevăr e învățat desluşit şi arătat cu deosebire în capitolul acesta?
 3. Care este învăţătura cea mai însemnată?
 4. Care este stihul cel mai însemnat?
 5. Cari sunt persoanele cele mai însemnate pomenite în el?
 6. Ce învaţă capitolul despre Iisus Hristos?

Străbate în felul acesta toată Biblia.

Foarte bine e să studiezi Biblia şi după felurite subiecte, precum: Duhul Sfânt, rugăciunea, păcatul, judecata, naşterea din nou, sfințenia, credinţa, dragostea către Dumnezeu, dragostea către frați ,,Simbolul Credinţei”, etc

Urmăreşte după o concordanţă aceste subiecte prin toată Biblia.

 1. Trebue să citim în şir, dela început până la sfârşit toată Biblia. Biblia trebue cunoscută în total.
 2. Trebue să citim Biblia cu luare aminte.Mai bine un stih citit cu luare aminte, decât douăsprezece capitole cetite fără gândire.
 3. Trebue să citim Biblia alăturând scriptură cu scriptură. Cea mai bună tâlcuire a Bibliei este însăşi Biblia. Dacă întâlneşti în Biblie un loc greu, vei găsi negreşit un alt loc care-l lămureşte.
 4. Trebue să citim Biblia cu credință.Biblia nu trebue cetită ca oricare altă carte. Biblia este Cu- vântul lui Dumnezeu. De aceea Biblia trebue cetită şi studiată, ca şi Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta cere:
  1. Mai multă râvnă şi mai multă grijă pentru cercetarea înţelesului scripturii, decât la alte cărţi.
  2. Primirea cu încredere şi supunere a învăţăturii Scripturii. Poate să mi se pară chiar împotriva minții şi cu neputinţă de făcut- totuş trebue primit.
  3. Încredere fără şovăială în toate făgăduințele ei.
  4. Nimic nu-ți ajută mai bine să pricepi Biblia ca hotărîrea de a asculta. Fiecărei porunci pe care o găsim în Biblie, trebue să-i dăm ascultare.
  5. A ceti şi studia Biblia ca pe Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă s’o citim, ca şi când prin ea ne-ar vorbi deadreptul glasul lui Dumnezeu. Cât de mult ar câştiga cei cari citesc Biblia, dacă ori de câte ori deschid Biblia, ar zice: ,,Acum Dumnezeu; tatăl meu, vorbeşte cu mine”.
  6. Trebue să cetim Biblia rugându-ne, Dumnezeu, alcătuitorul Bibliei, vrea să fie și tâlcuitorul ei. El vrea să ne-o tâlcuiască dacă-L rugăm. Ori de câte ori dai peste o greutate în Biblie pune-o înaintea lui Dumnezeu, roagă-L să ți-o lămurească şi aş teaptă să ți-o lămurească.
  7. Trebue să întrebuințăm pentru cetirea Bibliei toate clipele libere pe care le avem. Aproape în fiecare viață omenească se pierd multe minute, aşteptând seara, călătorind cu trenul, umblând cu tramvaiul etc. Să ai o Biblie de buzunar sau un Testament la tine şi să te foloseşti de aceste minute de pret, as- cultând glasul lui Dumnezeu.
  8. Trebue să păstrăm Cuvântul lui Dumnezeu în inimă. El ne va păzi de păcat (Ps. 119, 11) şi de învăţătura mincinoasă (Fap. Ap. 20, 29; 30, 32; 2 Tim. 3, 13-15) Ne va umplea inimile de bucurie (ler. 15, 16) şi pace (Ps. 85, 8). Ne va da biruință asupra răului (I Ioan 2, 14) ne va da putere în rugăciune (foan, 15, 7).
  9. Întrebuințează totdeauna aceeaşi Biblie. În curând îți va fi cu neputinţă să te desparți de ea şi ea va fi o comoară deschisă din care scoți zilnic noi pietre scumpe (Isaia 45, 3).

Părintele Iosif Trifa în calendarul Biblic ilustrat din anul 1945