Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cum să percepem necazul care se abate asupra unor semeni care sunt diagnosticaţi cu boli incurabile? Sunt pedepse divine?

Cum să percepem necazul care se abate asupra unor semeni care sunt diagnosticaţi cu boli incurabile? Sunt pedepse divine?

Cum să percepem necazul care se abate asupra unor semeni care sunt diagnosticaţi cu boli incurabile? Sunt pedepse divine?

1. Ce este boala, din punct de vedere al pedagogiei divine?
R: Sănătatea fizică corespunde cu starea normală a naturii omenești, cea a condiției paradisiace. Boala este un rău în sine și a apărut ca urmare a păcatului lui Adam și al Evei și ca o negare a ordinii voite de Dumnezeu atunci când a creat lumea și pe om.

2. De ce Adam şi Eva, pentru neascultarea lor, au fost izgoniţi din Rai, şi n-au fost pedepsiţi cu o afecţiune în urma căreia să-şi fi ispăşit păcatul?
R: Pedagogia dumnezeiască nu s-a manifestat ca o sancțiune pe care Dumnezeu o aplică omului din pricina păcatelor sale ci a îngăduit, pentru binele mântuitor al omului, boala, ca leac de tămăduirea a sufletului. Omul însuși prin greșeala sa, dă naștere propriei sale pedepse.
“Fiecare dintre noi își alege pedepsele atunci când păcătuiește cu voie” consemnează părintele bisericesc Clement Alexandrinul în lucrarea Pedagogul.

3. Cum să percepem necazul care se abate asupra unor semeni care sunt diagnosticaţi cu boli incurabile? Sunt pedepse divine?
R: Dumnezeu nu poate fi considerat autorul bolilor, al suferinței și al morții. Cauza oricărei nefericiri omenești este păcatul. Căci așa cum viermele care se naște din lemn mănîncă lemnul, la fel și păstrarea întru ascuns a păcatului devorează ființa umană.
“Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii. El a zidit toate lucrurile spre viață și făpturile lumii sunt făcute spre a fi izbăvite; întru ele nu este sămânță de pieire”. (Înțelepciunea lui Solomon 1, 13-14)

4. Există creştini autentici, postitori, fii destoinici ai Bisericii, care sunt loviţi de cancer, spre exemplu. Invers, celor care sunt atei, materialişti, egoişti, nu li se întâmplă nimic rău. Ce se înţelegem?
R: Orice mâhnire, încercare, suferință care vine peste noi, cu îngăduința lui Dumnezeu, este numită în chip metaforic “cruce” (Matei 16, 24; Marcu 8, 34; Luca 9, 23). Așadar, răbdarea creștinească este arătată de cel care poartă această cruce fără să se tânguiască. Cel care nu-și poartă crucea, nu este ucenic adevărat al lui Hristos. În chip asemănător și Sfântul Iacob cap. 1, 12 spune: “Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”.

5. Nu se creează percepţia unui Dumnezeu nedrept atunci când copilul unor părinţi evlavioşi este ţintuit la pat de o boală cumplită şi are zile numărate? Cu ce a greşit acel micuţ?
R: Nădejdea adevărată este atunci când provine din credința nezdruncinată în Dumnezeu, prin puterea Sfântului Duh.
Drama vieții! Drama vremurilor noastre este o cruntă realitate.
Totuși discernămîntul creștin, chiar într-o minte tulburată de supărare și necaz, nu trebuie să dispară. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru cel ceresc, nu ne putem închipui sadism sau indiferentism fața de fiii Săi de pe pământ. Nu!

6. Taina Sf.Maslu este rezervată celor suferinzi. Câtă putere poate avea? Ce rol are mirul? Dacă participă 3 preoţi sau … 13 e totuna? Creştinul de câte ori să fie prezent?
R: La practicarea Sfintei Taine a Maslului ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacob în cap. 5, 14-16: “Dacă este cineva bolnav, să cheme pe preoții Bisericii și ei să se roage pentru el ungându-l cu untelemn în Numele Domnului; și rugăciunea făcută cu credință îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va vindeca, iar dacă a făcut păcate, i se vor ierta.”
Din caracterul de Taină vindecătoare reiese puterea Maslului care transformă uleiul “aliment” în mirul “medicament”. Numărul preoților slujitori trebuie să fie de minim 2 iar maximul de (x) preoți reprezintă bucuria și solemnitatea evenimentului religios. Întreruperea participării la această slujbă își află răspunsul în chiar vindecarea creștinului, de fapt prin dispariția durerii pentru care “a dat fuga” la preoții Bisericii.

7. De ce i se cere credinciosului să aducă la biserică ulei, făină, pâine?
R: Materiile liturgice necesare pentru oficierea Sfintei Taine a Maslului, adică uleiu și făină aduse la biserică de creștinii participanți, le iau credincioșii acasă după sfințire pentru membrii familiilor lor, ca toți să se împărtășească de binecuvântarea lui Dumnezeu.

8. Sunt totuşi o mulţime de oameni care au participat la această slujbă pentru ei sau pentru cei dragi şi n-au avut parte de vindecări miraculoase. De ce Dumnezeu nu i-a ajutat şi pe ei? Îi va ispiti gândul că e … incorect ca unii să fie tămăduiţi şi alţii nu.
R: Pentru a te întări în situații ca acestea, te îndemn frate întru Hristos, să-ți amintești întâi de toate că adevărații creștini nu pot să viețuiască fără încercări în lumea aceasta. “Multe sunt necazurile drepților” ne întărește Psalmistul (Ps. 33, 20). Nu există om care să nu fie ascultat de Dunnezeu, dacă se roagă cu credință și nădejde în Acesta, dar și cu statornicie și inimă curată. Și nu este cerere către Domnul care să nu fie împlinită, afară dacă vine în contradicție cu înțelepciunea sau cu folosul sufletului care se roagă. “Incorectitudinea” atribuită lui Dumnezeu să nu fie o grabă a minții noastre sau chiar o lipsă de credință a noastră după cuvântul scripturii care zice: “Toate câte veți cere în rugăciune cu credință, le veți primi”. (Matei 21, 22).

Părintele Onu Constantin!

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!