Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cum trăim noi astăzi prețul răscumpărării?

Cum trăim noi astăzi prețul răscumpărării?

Cum trăim noi astăzi prețul răscumpărării?


„Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?” 

„Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferință. Și fiindcă Și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii Săi, își va lungi viața și lucrul Domnului în mana Lui va propăși”  (Isaia 53,10)

Prin căderea în păcat omul a pierdut comuniunea harică cu Dumnezeu intrând în osândă la moartea spiritală. Condițiile necesare mântuirii nu le putea îndeplini decat o Ființă deosebită, atotputernică, deci numai Dumnezeu însuși: „Eu numai eu șterg nelegiuirile voastre” (Isaia 43,25)

Întruparea și jetfa au corespuns Ființei Divine și naturii omului cazut,căci prin aceasta s-a manifestat toată bunăvoința divină:prin Întrupare: „Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au îmbrățișat”( Psalmi 84,10).

 

         Hristos este Răscumpărătorul lumii pentru că este și Creatorul ei, întrucât Crearea nu este alceva decât comuniuniea existențelor lui Dumnezeu, tot așa Răscumpărarea însemnă refacerea acestei comnuniuni de către acelaș Logos, la un nivel suprem desăvârșit:„ De cine era deci nevoie daca nu de Cuvântul Lui Dumnezeu, care vede și sufletul și mintea și care mișcă toate în zidire și prin ele face cunoscut pe Tatăl.”( Sfântul Atanasie cel Mare). Întruparea Fiului lui Dumnezeu a fost hotărâtă „ în sânul Sfintei Treimi, mai înainte de crearea lumii”( 1 Petru 1,20) pentru că Dumnezeu preștia căderea omului în păcat și felul în care putea fi mântuit,  însă motivul ei concret a fost necesitatea ridicării și mântuirii omului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că: „ Hristos Mântuitorul, fiind Dumnezeu a primit trupul nostru și S-a făcut om nu în alt scop, ci numai pentru mântuirea neamului omenesc.”

Dacă ridicăm ochii la versetele dinainte vedem că ele conțin descrirea emoționantă a jertfei Domnului Iisus pentru păcatele noastre:„dispretuit,  om al durerii și cunoscător al suferinței”( Isaia 53,3).„ Hristos ne-a răscumpărat ca să fim slobozi. Prețul răscumpărării a fost Sângele Crucii Lui. Cum dar să nu ne predăm noi în stăpânirea Lui și cum să nu-L iubim noi mai presus de orice până la moarte? Căci numai El a avut milă de sufletele noastre.”( Traian Dorz)

Din neam în neam, numai Dumnezeu rămâne pentru noi scăpare și sprijin, numai El rămâne pururea neschimbat, numai El este ancora mântuirii noastre, stânca cea veșnică despre care ne vorbește Proorocul Isaia.  Singuri suntem neputincioși, suntem slabi și nepricepuți, dar puternici, căci Domnul spune: „ Puterea Mea întru neputință se săvârșește”, și numai bizuindu-ne pe El putem căpăta putere.

Versetul de la Isaia 53,10 ne îndeamnă la o autoverificare amănunțită a vieții noastre răscumpărate. Cum trăim noi astăzi prețul răscumpărării, cum ne raportăm noi la Jertfa Supremă si la Iubirea fără de margini a Creatorului nostru? Părintele Iosif Trifa spune așa:„ Împărăția lui Dumnezeu și mântuirea sufletului cer o rupere pe de-antregul cu duhul acestei lumi și cu „modele” acestei lumi. Împărăția lui Dumnezeu și mântuirea sufletului cer o sufletească operație care să-l schimbe cu totul pe om și gusturile lui.Această operație o face Iisus Mântuitorul.”

Pentru noi, pentru viașa noastră s-a dat o jetfă, pentru ca noi să fim liberi s-a dat o jertfă. Priviți la înaintașii noștri, priți la lagăre și închisori care au torturat pentru credința în Hristos, priviți la primii creștini, ce jertfă dureroasă au plătit ei pentru că l-au urmat pe Hristos. Astăzi avem libertate deplină, loc de rugăciune, Biserici impunătoare, mijloace de transport pentru a ajunge la ele. Ne exprimăm liber credința, cântăm, ne rugăm pe străzi, în piețe și ne bucurăm de ceea ce ne-au lăsat prin jertfa deplină cei dinaintea noastră. Însă pentru ce avem noi cine va plăti pretul, cine va fi jertfa? Ne este foarte greu să ne gândim la asta, pentru că noi nu cunoaștem surghiunul, noi căutăm confort, căutăm modernitate și în lucrurile Domnului. Deschidem Biblia și căutăm îndreptățire pentru păcatele din viașa noastră, ne rugăm explicându-i lui Dumnezeu că așa sunt vremurile, mergem în fața lui Hristos schimonosiți de modă , îi sărutăm Chipul din Sfânta Biserică cu buze care caută scuze. Însă jertfa tot se cere, oricât de fericită ar părea lumea aceasta soarta celor alipiți de ea este durere.„ Sufletul tău a murit: din pricina răutății tale, varsă lacrimi și învie-l. Fă-I lui Dumnezeu bucuria că ți-ai înviat sufletul. Învierea sufletului tău atârnă de  ochii tăi, de inima ta. Pentru un trup mort plângi, dar pentru un suflet mort și despărțit de Dumnezeu , nu plângi. Lacrimile care cad pe un trup mort nu pot învia mortul, dacă însă cad pe un suflet îl vor învia și îl vor face iarăși viu.”( Sf. Efrem Sirul). Să ne lipim de Hristos, să ne lipim de rugăciune , să ne rugăm pentru o conștiință trează, să urcăm spre Hristos jerfind puțin câte puțin.” Nu numai pentru viața veșnică este binecuvântat sufletul credincios și alipit cu totul de Domnul, ci chiar și pentru viața aceasta el are atat de minunate făgăduințe din partea Duhului Sfânt și numai el însuși, ci și urmașii lui.” ( Traian Dorz). Să căutăm în Cuvântul Lui mustrarea, să ne gândim cum să ne curățim viața pentru a lăsa mărturie frumoasă în urma noastră, să privim la „omul durerii” care a luat păcatele noastre și durerea noastră și să ne alipim de El, să il iubim încredințându-ne viața Lui, sa fim o făclie care arde pentru semenii noștri, sa fim steag în vremea cernerii.

„Noi cei care am perdut Împărăția Cerurilor, ne gândim la orice numai la ea nu”( Sf Ion Gură de Aur). Cel vinovat caută  îndreptățire, cel bolnav caută vindecare, cel sărac avuție, tu cauți tot doar pe Dumnezeu nu; Dumnezeu te-a căutat pe tine și te caută și astăzi.Te așteapră linistit să-ți termini serviciul, grija casei, grija pentru cele ale trupului, terminarea programului t.v. , El te așteaptă, TU îl cauți, te gândești la timp pentru sufletul tău?Te superi de necaz, te răzvrătești când te vezi căzut, il cerți pe El pentru ce este greșit în viața ta, doar așa te întorci spre El.

Dar tu, nu stii că atunci când erai căzut El te-a purtat pe umerii Lui, când uitai de El el te slujea ceas de ceas, cand îl răstigne-ai El te iubea, cand îl certai el era singurul cel mai aproape de tine, însă nu ai timp sa-L vezi. Dragul si draga mea, unde este gândul tău, unde este inima ta, unde este jertfa ta, candela ta mai are ulei, lumina ei  mai e aprinsă? Adu-ți aminte de JERTFA data pentru tine, să privim azi la noi și în noi; cum decurge fiecare zi a vieții noastre, cât de mult ne asemănăm noi cu Fiul care ne-a răscumpărat. Cum facem noi lucrul Domnului, ce lăsăm urmașilor , Hristos poate fi văzut în noi, sfârșitul ne cere crucea purtată întreagă, jertfa de sub crucea Lui și crucea noastră ne va deschide veșnicia cu El. Să mulțumim neîncetat Scumpului nostru Răscumpărător pentru iertatea si înoirea adusă în neamul și viața noastră.

Tudosanu Ancuta

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!