Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Curăția conștiinței

Curăția conștiinței

Curăția conștiinței

Sfântul Apostol Pavel ştia foarte bine că Dumnezeu locuieşte în sfinţenie desăvârşită, deci în cea mai perfectă ordine, disciplină, curăţie şi lumină, de aceea nu se mulţumea ca acei pe care îi adusese la Hristos să fie nişte creştini fiecum, ci, ca unul care Îl iubea pe Hristos şi simţea chemarea deosebit de aleasă din partea Lui, dorea cu orice preţ să-i pună înaintea Lui pe credincioşi ca pe o fecioară curată care este dată Mirelui ei, Hristos. Desigur, aici este vorba de curăţia inimii, a conştiinţei, a cugetului.

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu – zice Domnul. Da, pentru că aici poate intra, poate rămâne şi poate lucra cu plăcere Dumnezeu. Acestor fiinţe curate Se descoperă El în chipul cel mai minunat, învrednicindu-le să vadă şi să trăiască ceea ce altora nu le este dat. Cu cât Domnul va avea mai multe astfel de suflete, cu atât puterea şi măreţia lucrării Lui se va vedea mai minunat pretutindeni.

Astfel de suflete doreşte Hristos şi aşa le poate face numai Evanghelia, dacă ele doresc să lupte pentru aceasta. Noi mulţumim Domnului că, în Lucrarea Oastei, ne-a învrednicit să putem sta alături de asemenea suflete binecuvântate, a căror curăţie o simţim atât de plăcut şi cu care ne-am putut împleti viaţa fericiţi, lucrând în ogorul Domnului împreună. Da, în curăţia şi sinceritatea inimii şi a conştiinţei stă adevărata valoare a fiecărui suflet şi după aceasta este el apreciat şi de Dumnezeu şi de oameni.

Cine se poate apropia de un suflet care nu are inima şi conştiinţa curate? Într-un astfel de suflet numai diavolul poate lucra şi de el numai cei care sunt la fel cu el se pot alipi. Noi înşine am putut vedea ce pacoste au fost, sunt şi vor mai fi astfel de suflete pentru Evanghelia lui Hristos. Iată de ce Sf. Apostol Pavel zice: „Mă tem ca nu cumva curăţia inimii voastre faţă de Hristos să se strice, fiind înşelaţi de şarpe, precum, a fost şi Eva“.

Fraţii şi surorile mele, să ne cercetăm cu multă sinceritate inima şi conştiinţa în faţa lui Dumnezeu, să nu fim într-un fel în adunare şi între fraţi şi în alt fel în altă parte! Să nu căutăm să creăm impresii false, arătându-ne nespus de credincioşi când suntem între fraţi şi, după aceea, să fim de fapt oameni fireşti, lumeşti, cum sunt destui printre noi. Toţi aceştia nu au inima şi conştiinţa curate, nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea fraţilor. De aceea ei nu pot vedea pe Dumnezeu, nu pot avea părtăşia plăcută cu El şi nici cu fraţii. Aceştia sunt cei care au dat şi vor da naştere totdeauna numai la tulburări, înlesnind intrarea a tot felul de duhuri în adunările Domnului.

Voi, care, citind aceste rânduri, vă auziţi glasul conştiinţei acuzându-vă în vreun fel, cutremuraţi-vă, opriţi-vă şi ridicaţi-vă privirile spre Cel Care vă întinde, poate pentru ultima dată, mâna, dorind să vă salveze!

Iar voi, suflete iubite, a căror inimă curată suferă de dragoste pentru Hristos şi pentru fraţi, a căror conştiinţă neatinsă de vină trăieşte necurmat teama de a nu-L întrista pe Domnul şi de a nu supăra pe fraţi, daţi-vă toate silinţele să vă păstraţi inimile şi conştiinţele tot mai în lumina Lui, spre a nu suferi vreo pângărire a ispitei şarpelui, care pe mulţi i-a ademenit!

Dumnezeu să ne ajute să facem cinste Numelui Său şi Lucrării Oastei Lui. Amin.

Viorel BAR – Săucani, Bihor

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!