Ioan Marini Mărturii Meditaţii

CUTREMURAŢI-VĂ ŞI NU PĂCĂTUIŢI ( III )

Păcătosule! Nu vrei tu să-ţi predai păcatele în seama Aceluia Care a suferit pentru păcate? Da, ţi-o spun cu toată siguranţa: El a suferit şi pentru tine!… Da, sângele lui Iisus Hristos s-a vărsat şi pentru tine. Şi sângele acesta este sângele care spală orice păcat. De-ar fi chiar păcate de care nu se poate vorbi, ei bine, nu există păcat ce n-ar putea fi curăţit de sângele lui Iisus Hristos. Hulirea lui Dumnezeu, oricât de obraznică ar fi; pofta, oricât de dobitocească ar fi; lăcomia de avere, oricât de mult s-ar fi mărit, ajungând până la fapt şi înşelăciune; călcarea poruncilor lui Dumnezeu şi împotrivirea faţă de El, oricât de mari ar fi, toate acestea se pot spăla prin sângele lui Iisus Hristos şi pot fi iertate. De aceea strig către tine care tremuri: oricât de mare ar fi fărădelegea care este trecută în cartea păcatelor tale, oricât ai fi întrecut pe aproapele tău în rău, dacă ai înaintat mai mult în viaţa ta de răutăţi decât un Saul, o Magdalenă şi ca cel mai urâcios dintre păcătoşi – totuşi sângele lui Iisus Hristos este în stare să spele păcatul tău… Oricât de mari ar fi păcatele tale, sângele lui Iisus Hristos este şi mai mare. Păcatele tale sunt ca munţii, dar Sângele lui Iisus Hristos este ca apele lui Noe, care au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi care sunt sub cer au fost acoperiţi (Fac 7, 19-20). Astfel va acoperi sângele lui Iisus Hristos toţi munţii de păcate.

Vrei tu să-ţi încredinţezi sufletul numaidecât în mâinile Lui? O vei face? Vrei să faci acest lucru chiar acum?

Vei şti şi vei vedea atunci îndată cum a murit El pentru tine şi ţi-a luat păcatele asupra Lui; cum a purtat El toate suferinţele tale, iar tu eşti mântuit şi liberat, căci Dumnezeu este împăcat şi tu eşti iertat şi izbăvit de orice vină. Vino, dragul meu, îngenunchează la crucea Domnului Iisus, ca să vezi şi să înţelegi cum a fost împovărat El, ca tu să fii uşurat; cum a fost El legat, ţintuit pe cruce şi apăsat, ca tu să fii slobozit de  păcat.

Eu voiam şi doream să vorbesc despre Stăpânul meu cum ar fi vorbit Ioan, care L-a văzut şi a mărturisit, căci el putea să mărturisească în chip mişcător despre chinurile de pe Golgota ale Învăţătorului Său. Ceea ce am, aceea vă dau. O, Dumnezeule, întăreşte puterile oricărui suflet şi trimite harul Tău, ca să creadă cu adevărat în Tine…

Căci, dacă nu  – şi aici este ultimul punct! –, Dumnezeu va purta numai puţin timp povara îndărătniciei noastre; şi dacă noi nu suntem în Hristos când vine sfârşitul, această greutate ne va strivi pentru vecie.

Textul nostru este redat de diferiţi traducători, altfel decât în traducerea de faţă. După ei ar însemna: „Eu vă apăs ca un car care este încărcat cu grâu”. Asta însemnează că întocmai cum un car încărcat zdravăn apasă pe străzile nepavate ale orientului şi lasă urme adânci sub ele, aşa vreau Eu să vă strivesc sub greutatea păcatelor voastre, zice Dumnezeu. Aceasta îţi va fi soarta, iubite cititor, dacă eşti în afară de Hristos: faptele tale te vor apăsa, păcatele tale te vor strivi sub greutatea lor chinuitoare. Trebuie să zugrăvim mai departe aceste grozăvii ale păcatului? Cred că nu! Trebuie numai ca tu, dragul meu, să iei învăţătură din ameninţările acestea. Să părăseşti păcatul şi să te întorci la Dumnezeu.

Alegeţi acum! Alegeţi, vă rog! Fiecare să răspundă, fiecare să aleagă pentru sine.

Vrei tu să-L urmezi cu adevărat pe Domnul Iisus? Te rog fierbinte, ascultă-mă ca şi când tu ai fi singura persoană care ar citi aceste rânduri. Un suflet fără Hristos este deja judecat, fiindcă nu crede (nu-L urmează). Cum vrei tu să scapi, să te mântuieşti, dacă tu dispreţuieşti o mântuire aşa de mare ca aceea care ţi se dă în Hristos? Domnul îţi vorbeşte şi îţi spune: „Priveşte pe drumul tău, ai grijă de calea ta pe care mergi… Celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu…”

În timp, în veşnicie, în viaţă, în moarte, în cer, în iad, oriunde ar merge El, eu te rog, urmează-L pe Hristos, căci El îi poate mântui şi pe cei mai îndepărtaţi care vin la El. Însă dacă tu nu vrei să-L urmezi pe Hristos, atunci în păcatele tale o să mori. Vino la El! Primeşte-L pe Hristos şi-L urmează, căci în afară de Hristos nu poţi găsi nici o scăpare.

va urma

Păcatul / Ioan Marini. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010

Lasă un răspuns