Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CUTREMURAŢI-VĂ ŞI NU PĂCĂTUIŢI ( IV )

CUTREMURAŢI-VĂ ŞI NU PĂCĂTUIŢI ( IV )

CUTREMURAŢI-VĂ ŞI NU PĂCĂTUIŢI ( IV )

Cine nu găseşte mântuirea în Hristos n-o va găsi nicăieri. Ce grozav ar fi să pierzi ceea ce a pregătit El pentru tine! Căci cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare? (Evr 2, 3). Fie că facem parte dintre păcătoşii cei mari, fie că nu facem parte încă dintre ei, ce grozav lucru ar fi să murim fără Mântuitor! O, voi, cei păcătoşi! De v-ar împinge această grozăvie spre tronul harului! Nu vei găsi niciodată har dacă nu-l vei căuta la picioarele lui Iisus! O, gândeşte-te ce ar însemna să nu se deschidă niciodată porţile cerului pentru tine! Nu există altă uşă ce s-ar putea deschide vreodată şi să fii mântuit! Dacă Hristos te leapădă, lepădat eşti; dacă nu eşti stropit cu sângele Lui, eşti pierdut.

Vino, om păcătos! Ce zici? Vrei să intri pe poarta cea strâmtă sau vrei să dispreţuieşti viaţa veşnică? Vrei să intri umilit pe calea îngustă, prin poarta strâmtă, cu nădejdea că El, Care S-a dat pentru tine, te va primi şi te va mântui chiar acuma şi te va face fericit pe veci? Vrei? Vino!

Nu este greu să pluteşti în viaţă peste ape liniştite; dar valurile aspre ale Iordanului morţii te vor face să recunoşti câtă nevoie ai de un Mântuitor. Este greu să mori fără nădejde. A face ultima săritură în întuneric este un lucru teribil.

Am văzut un bătrân care, murind, a spus că nu vrea să moară; şi când era aproape să moară, a strigat: „Întuneric, întuneric, întuneric! O, Dumnezeule, nu pot să mor!” Ah, şi ce grozavă era frica lui când mâna puternică a morţii îl împingea spre prăpastie! A fost zguduitoare clipa când a părăsit pământul şi sufletul lui s-a scufundat în adâncimile mâniei veşnice.

Când inima ta va bate tot mai încet şi neregulat, vei vedea câtă nevoie ai de un Mântuitor, de un înger la patul tău de moarte. Când se va despărţi sufletul de trup, vei avea nevoie de o călăuză care să te conducă prin norii întunecaţi ai morţii, spre lăcaşurile fericite ale casei din ceruri. De aceea caută-L pe Domnul, caută iertarea, caută mântuirea, caută izbăvirea din osândă din bună vreme. „Cău­taţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemaţi‑L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, Care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, Care nu oboseşte iertând…” (Isaia 55, 6-9). O Doamne, întoarce-ne la Tine şi atunci vom fi întorşi la Tine! Atrage-ne, şi atunci vom alerga după Tine!…

Amin.

Păcatul / Ioan Marini. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!