Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CUVÂNTUL

CUVÂNTUL

CUVÂNTUL

Prezenţa unor fiinţe sau lucruri pe pământul acesta a constituit pentru actualul stăpânitor al acestei lumi (Ioan 14, 30) o enorm de mare primejdie, fapt care l-a determinat să ia anumite măsuri împotriva lor. Sigur că cei vizaţi de el au fost unii dintre cei mai periculoşi adversari ai nedreptei lui stăpâniri.

Acest înrăit duşman al lor este diavolul.

Luăm din Sfânta Scriptură câteva mărturii, spre a putea înţelege mai bine acceptarea riscului în lupta ce trebuie dusă împotriva acestui vrăjmaş al Adevărului.

Precizăm de la început că preţul răscumpărării neamului omenesc din robia păcatului a fost plătit: „Căci ştiţi bine că nu cu lucrurile pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană“ (I Petru 1, 18-19).

Vrăjmaşul sufletului şi al neamului omenesc ţine pe nedrept în robia lui tiranică şi în robia păcatului oameni a căror eliberare este câştigată de două mii de ani, iar ei stau minţiţi de el – pentru că el este tatăl minciunii – în îngrozitoarea lui robie.

Atunci însă, când vin oameni îndrăzneţi şi-l demască, ajutându-şi semenii să se elibereze din robia păcatului, el se înfurie şi caută să se răzbune pe ei.

Sfântul Evanghelist Ioan face următoarea afirmaţie: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu“ (Ioan 1, 1). „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr“ (Ioan 1, 14).

Prezenţa acestui Cuvânt

întrupat,

scris

– şi mărturisit prin trăire a constituit pentru împărăţia diavolului cea mai mare primejdie. Primejdie pe drept privită aşa, pentru că, în curând, de acest sfânt Cuvânt se va lovi, sfărâmându-se, tiranica lui împărăţie. Împărăţia lui Hristos Domnul însă nu este din lumea acesta (Ioan 18, 36).

Hristos Domnul,

Biblia,

mucenicii şi martirii au făcut posibilă mântuirea neamului omenesc.

Slăvit să fie Numele cel sfânt al Domnului nostru iubit Care astfel ne face să înţelegem taina Crucii, mijlocul ales de Cel Veşnic Sfânt pentru mântuirea noastră din păcat.

Iată acum mărturia Sfântului Evanghelist Matei, spre a putea vedea şi înţelege până la ce mijloace recurge acest vrăjmaş al Domnului şi al nostru, spre a împiedica această mântuire.

va urma

din „PROFETUL VREMILOR NOASTRE”, vol. 2
ALBUM DE ÎNSEMNĂRI ŞI DOCUMENTE
despre viaţa şi opera Părintelui IOSIF TRIFA
Culegere şi prezentare: Moise Velescu
Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2000

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!