Oastea Domnului

Cuvântul cel mai lung şi cel mai scurt

Într-o adunare, un om credincios a pus odată întrebarea: „Care e cuvântul cel mai lung?” Nimeni nu a putut da un răspuns corect.

Atunci întrebătorul a răspuns el, zicând: „Cuvântul cel mai lung e vorba «veşnicia», pentru că nu se mai gată niciodată”.

A pus apoi o altă întrebare: „Care e cuvântul cel mai scurt?” Răspunsul l-a dat tot el, zicând: „Cuvântul cel mai scurt e vorba «acum», pentru că, îndată ce ai rostit-o, nu mai este; s-a dus”.

„Am pus aceste întrebări – a zis mai departe întrebătorul – să vă gândiţi şi dumneavoastră că «acum» e timpul să câştigăm «veşnicia».
Viaţa noastră e acest «acum», care ţine cât o scânteie. Dar «veşnicia» rămâne pentru totdeauna”.

„Astăzi de veţi auzi glasul Meu, nu vă învârtoşaţi inimile voastre!” (Evrei 3, 7-8). Însă diavolul şopteşte mereu omului vorba: „Măine!… Mâine!…”

Vai celor care ascultă de şoapta lui satan!

Pr. Iosif Trifa – 600 de istorioare religioase.

Lasă un răspuns