Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cuvântul lui Dumnezeu ne porunceşte să ne trezim.

Cuvântul lui Dumnezeu ne porunceşte să ne trezim.

Cuvântul lui Dumnezeu ne porunceşte să ne trezim.

„Iată că ploaia cea de afară ne-a adunat aici, laolaltă, grămăduţă, cum obişnuia să spună fratele Moise Velescu, astfel că în acest cort aproape că nu mai sunt locuri. Ce voi spune aici, spun în primul rând pentru mine ca, în acest fel, să pot sta mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de Lucrarea lui Dumnezeu, mai aproape de tot ceea ce ne înalţă către cer. Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut… (Romani 13, 11-14). Cuvintele acestea, scrise de Sfântul Apostol Pavel, sunt aşa de potrivite pentru vremea de acum, pentru că, datoria aceasta de a umbla treji pe calea Domnului este o poruncă a lui Dumnezeu adresată fiecăruia dintre noi.

Acelaşi îndemn îl găsim scris şi în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru: Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită… (I Petru 5, 8). Asta face potrivnicul astăzi, de aceea Cuvântul lui Dumnezeu ne porunceşte să ne trezim. Că, în aceste vremuri, oamenii sunt iubitori de bani, înşelători, tot mai mulţi copii ce nu ascultă de părinţi, sunt realităţi ce se petrec sub ochii noştri. Noi, astăzi, constatăm că tot ceea ce au scris proorocii Vechiului Testament se împlineşte întocmai. De aceea Sf. Ap. Pavel ne cere să răscumpărăm vremea, timpul pe care l-am pierdut trăind fără Dumnezeu.

Când am venit în Oastea Domnului şi am spus Domnului: Doamne, vrem să Te slujim, vrem să ne ţinem legământul făcut cu Tine!, am declarat război diavolului, am intrat într-un permanent război cu cel rău. Pentru a purta această luptă cu sorţi de izbândă, ne trebuie arme şi curaj.

Armele de care avem trebuinţă în această luptă sunt armele lui Dumnezeu (Efeseni cap. 6), iar curajul îl putem dobândi privind la Jertfa Mântuitorului, Care S-a făcut asemenea nouă, murind pe Cruce pentru păcatele noastre. Hristos ne spune în această seară să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să dovedim, tineri şi vârstnici, că suntem nişte vrednici ostaşi ai Săi. Frumuseţea adevărată, fericirea adevărată, bucuria adevărată nu există decât numai în Hristos şi în lucrarea Lui. Toate celelalte sunt gunoaie, care dau o bucurie de moment, o fericire care nu durează. Dumnezeu să ne ajute să ajungem nişte creştini care să trăim în Hristos!”

fratele Florin Harosa (Bistriţa-Năsăud)

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!