Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cuvântul-Sabie

Cuvântul-Sabie

Cuvântul-Sabie

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până la despărţirea sufletului şi duhului, dintre încheietură şi măduvă şi destoinic este să judece simţirile şi cugetările inimii” (Evr 4, 12).

În versetul de mai sus, ni se arată puterea Cuvântului lui Dumnezeu în istoria mântuirii depline a omului, este vorbirea lui Dumnezeu însufleţită şi personificată (cf. Is 4, 11). Sf. Ap. Pavel vorbeşte despre învăţătura creştină divină ca despre o persoană. Reţinut la Roma, îi scrie lui Timotei că propovăduirea evanghelică – adică Cuvântul lui Dumnezeu – nu se poate înlănţui, este puternică, mereu triumfătoare, şi aceasta îl mângâie pe Sf. Apostol în captivitatea-i amară în care se afla la Roma. „Cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă…” (II Tim 2, 9). Are însuşiri şi învăţături divine. Însuşirile superioare ale Cuvântului lui Dumnezeu, atribuite de Sf. Pavel, sunt: viu, lucrător, mai ascuţit, pătrunzător, destoinic. Aceste însuşiri ale Cuvântului lui Dumnezeu aparţin chiar lui Dumnezeu Însuşi în mod real şi propriu. Deci Cuvântul are aceleaşi însuşiri şi calităţi divine ca Dumnezeu, iar omul nu le poate întruni cu puterile şi calităţile lui proprii şi mărginite. Prin cele cinci cuvinte, Sf. Ap. Pavel transmitea tuturor generaţiilor de oameni conţinutul real al acestor cuvinte, ca toţi să înţeleagă că numai prin har şi harisme special revărsate de Dumnezeu asupra oamenilor ei pot înfăptui – numai prin har – cunoaşterea tainelor lui Dumnezeu şi trăirea adevăratei vieţi.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *