Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dă-ne minte Doamne!

Dă-ne minte Doamne!

Dă-ne minte Doamne!

Mintea este un dar dumnezeiesc sădit în sufletul omului cu un scop şi un rol deosebit pentru viaţa lui.

Pe frontispiciul bibliotecii din Vatra Dornei se află o inscripţie latină foarte veche care, în traducere, sună astfel: „Minte sănătoasă în trup sănătos“. Cât de sănătoasă este mintea noastră o va dovedi însăşi viaţa pe care o trăim.

Pentru fiecare dintre noi mintea e un cartier general unde se prelucrează toate datele şi informaţiile receptate din mediul material şi spiritual. Curierii gândurilor noastre, care cutreieră cu iuţeala fulgerului atât lumea văzută cât şi cea nevăzută, tot în minte se opresc; şi mintea hotărăşte ce gândim, ce vorbim, ce facem.

Fiind dar dumnezeiesc, mintea trebuie să se înalţe în Sus, spre El, depărtându-se de cele lumeşti şi trecătoare.

Din păcate, noi ne concentrăm mintea tot pentru cele deşarte şi trecătoare. Mai dureros este faptul că în minte se înfiripează păcatul. Sfântul Apostol Iacob spune: „Pofta, zămislind, naşte păcatul, iar păcatul aduce moartea“.

Sfinţii Părinţi ne învaţă că, prin ispită, în prima fază, mintea se amestecă cu ispita, iar, în a doua fază, mintea se luptă cu ispita, şi, în sfârşit, în a treia fază, mintea se îndulceşte din ispită, adică din poftă. Mai sunt şi alte trepte în care, în minte, prin imaginaţie, se înrădăcinează păcatul în inima omului.

Fiind cunoscut faptul că mult mai uşor este a preveni o îmbolnăvire decât a trata boala, avem datoria de a preveni ispita şi păcatul, în fazele incipiente, înainte de a se zămisli în minte.

Să ne luptăm din răsputeri, iubiţii mei fraţi, să ne îndreptăm mintea noastră spre Dumnezeu, pe care ne-a dat-o spre slujirea Lui; să cugetăm la lucrul mâinilor Lui, la binefacerile Lui, la moarte, la neîmplinirea poruncilor Lui, la sfârşitul nostru şi la Judecata cea Mare.

Să-L rugăm pe Dumnezeu să lumineze mintea noastră ca să judece cu dreptate, iar gândurilor noastre să le pună pază, pentru a nu se rătăci. Astfel ca, atât ziua cât şi noaptea, mintea şi gândurile noastre să fie îndreptate spre cele duhovniceşti şi de folos mântuirii sufletelor noastre.

Aşa să ne ajute Dumnezeu! Amin.

George DUMITRESCU /  Făget, Timiş

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *