Mărturii Meditaţii

Dacã un mãdular…

Dumnezeul nostru n-a dorit să-Şi ţină Fiul numai pentru El, ci ni L-a dăruit nouă, ca să fie un drag al nostru propriu, ca să fie aşa cum am auzit cântarea, să înlocuiască şi pe mama, şi pe tata, pe copil etc. Acesta este Dumnezeul nostru… De aceea vreau să mă folosesc de un cuvânt de la II Corinteni 2, 14-16, despre slujba Apostolilor: „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale! Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc şi între cei ce pier; unora, adică, mireasmă a morţii spre moarte, iar altora mireasmă a vieţii spre viaţă”.

Şi mă gândeam cum darul de biruinţă ne-a purtat şi anul acesta, la toate sărbătorile, la toate adunările şi, în sfârşit, să ajungem, iată, şi aici, la Dublin. Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul acesta îmbelşugat, pe care ni-l dă cu mână largă… Dar dacă viaţa mea nu corespunde, nu se pocăieşte, nu este în armonie cu această mireasmă a lui Dumnezeu, atunci şi pentru mine poate să fie o mireasmă de la moarte la moarte.

Dacă umblăm şi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu de atâţia ani, e necesar să avem legătura aceasta în noi – de viaţă, de sânge cu Sf. Împărtăşanie –, dar dacă nu avem viaţă în noi, pe Însuşi Domnul Iisus, atunci este posibil ca un mădular din Lucrarea Oastei Domnului să fie plin de cangrenă… şi se poate să fie eliminată cangrena.

Se elimină, pentru că putrezeşte, miroase, tu însuţi vrei să scapi de ea. Cât de greu e când trebuie să renunţi la un mădular din trupul tău care este cangrenat!… Oare, cu sufletele se poate întâmpla tot la fel? Şi se poate! Se poate să fii o mireasmă de la moarte la moarte, dar capul, creierul dă comenzi mădularelor noastre ce să facă. Iar dacă se pierde legătura aceasta, mădularele noastre rămân într-o stare inconştientă, paralizate, pe acestea nu le mai aruncăm, dar trebuie să le purtăm toată viaţa noastră, ca pe un mort, fără să-şi mai ducă la îndeplinire capacitatea pe care Dumnezeu le-a dat-o Şi ne-a dat-o fiecărui suflet. Iată lucrarea lui Dumnezeu!… Se poate întâmpla una din două astfel de stări: ori o cangrenă, să fim eliminaţi; ori o paralizie, să fim duşi de alţii.

De aceea fiecare trebuie să fim ascultători de Capul Hristos… Şi dorim, prin aceste învăţături, să ne facem un consult al nostru, să vedem dacă avem legătura aceasta: cu Capul şi cu Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Petru JÎTCĂ

(parte din cuvântul rostit la Adunarea anuală a Oastei Domnului, Dublin, Irlanda, 7-8 decembrie 2019)

Lasă un răspuns