Traian Dorz

Dacă vei primi și vei păstra

Dacăeste o condiție. ”Dacă” este o poartă. Dacă primești, ai. Dacă vei păstra, vei avea. Dacă nu primești, nu ai. Dacă nu păstrezi, în zadar ai primit. Ba ești încă mai nenorocit în ziua trebuinței, fiindcă știi că ai primit și că ai putut să ai, dar n-ai păstrat. Mulți au primit un nume bun prin nașterea din părinți vrednici. Dar – dacă ei înșiși nu și-au mai păstrat acest bun nume, necontinuând trăireaunei așa vieți vrednice cum au avut părinții lor – în zadar. Ei au murit în rușine și pirerzare, fiindcă virtutea nu se moștenește. Numele bun al părinților ne însoțește atâta vreme, până când începe să ne fie cunoscut propriul nostru nume. Când suntem destul de mari, devenim destul de cunoscuți. După aceea, numele nostru capătă valoarea trăirii noastre, a cinstei noastre, a faptelor și a vieții noastre. Și vom rămâne apoi și în amintirea lui Dumnezeu, și în aceea a oamenilor cu această valoare. Mulți au primit o avere bună prin moștenirea de la înaintașii lor harnici și cumpătați. Dar, dacă ei n-au știut să păstreze prin muncă și prin cumpătare această avuție, ci prin lene și risipă și-ai pierdut-o, în zadar a fost moștenirea lor. Cât de mare și de frumoasă să le fi fost această moștenire, fiii netrebnici și risipitori au pierdut-o curând și au rămas în zdrențe și în mizerie. Pentru că n-au  știut să păstreze darul dragostei părintești, neascultarea i-a pedepsit, iar lenea i-a ruinat. Ferice de fiul înțelept și chibzuit care, o dată învrednicit de Dumnezeu cu niște avuții frumoase, trupești sau sufletești, știe prin muncă și prin chibziunță să păstreze și să crească aceste avuții!

Preabunule Doamne și Dumnezeul nostru! Îți mulțumim din inimă de bunii noștri părinți trupești și sufletești și de frumoasele moșteniri pe care ni le-au lăsat, ca noi prin ele să aducem mult rod sfânt și un veșnic folos, spre slava Ta. Te rugăm, ajută-ne, Doamne, să ne purtăm într-un chip vrednic de părinții noștri trupești și sufletești, iar frumoasele noastre avuții pe care le-am primit de la Tine și de la ei să le știm folosi spre viața veșnică, precum au știut folosi talanții lor și cel care a primit cinci și a mai adus cinci, și cel care a primit doi și a mai adus doi. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns