Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home De ce nu Se arată Dumnezeu oamenilor în chip văzut?

De ce nu Se arată Dumnezeu oamenilor în chip văzut?

De ce nu Se arată Dumnezeu oamenilor în chip văzut?

Ucenicul Sundar întreabă:

– O Doamne, Izvorul vieţii, de ce nu ne împărtă­şeşti din bucuria vederii fiinţei Tale?… De ce nu Te arăţi şi oamenilor de azi în chip văzut?

Domnul răspunde:

– Fiule, fe­ricirea adevărată nu atârnă de ceea ce desluşim cu ochii noştri. Fericirea atârnă de ceea ce noi desluşim cu duhul şi cu inima noastră. Mii de oameni Mă vă­zură cu ochii în Palestina, dar ei nu fură totuşi mai fericiţi decât cei care nu M-au văzut; ei Mă vă­zură, dar nu se mântuiră!

Dumnezeu cel nemuritor şi du­hurile cerului nu pot fi zărite de ochii de lut ai făpturii. Cum pu­tea-veţi voi, de pildă, să vedeţi pe Cel Care a zidit sufletul vostru, când voi nu vă puteţi vedea propriul vostru suflet?

Numai când vi se vor deschide ochii duhului vostru veţi putea vedea pe Cel Care este Duh (In 4, 24). Acum tu Mă vezi, dar Mă vezi cu ochii spiritului, nu cu cei ai trupului. Dacă atâtea mii de oameni Mă văzură în Palestina, crezi tu oare că acea­stă vedere le deschise ochii cei sufleteşti?… Sau că prin aceasta Eu Mă făcui un om muritor? Eu M‑am întrupat în omenire ca să răscumpăr păcatele lumii; şi, când se sfârşi această lucrare de mân­tuire a pă­cătoşilor (In 19, 30), ceea ce era pie­ritor în Mine se pre­făcu în viaţă veşnică. De aceea, după învierea Mea, numai a­ceia Mă putură vedea, care a­veau o vedere spirituală (Fap­­te 10, 40-41).

Aşa sunt şi cei orbi cu duhul. Numai când un om va avea o vedere spirituală va putea să Mă cunoască, să-Mi vadă slava Mea şi să înţeleagă că Eu sunt Dumnezeu cel întrupat. Cultura nu ajută nimic aici.În lumea aceasta sunt oameni care ştiu multe lucruri despre Mine, dar care nu Mă cunosc, adică oameni care n-au nici un fel de legătură personală cu Mine. Ei nu au o credinţă ade­vărată în Mine şi nu Mă soco­tesc ca Domn şi Mântuitor. Ei sunt ca nişte orbi din naştere. În zadar îi spui unui orb cât sunt de frumoase culorile. El nu e în stare să-şi dea seamă despre ele şi frumuseţea lor. El va putea să-şi dea seama despre fru­mu­seţea lor numai după ce i se vor deschide ochii­.

Sunt mulţi credincioşi care simt prezenţa Mea în inimile lor şi ei dobândesc astfel viaţa şi pacea lăuntrică. Ei nu pot să Mă vadă direct, dar simt lucra­rea Mea în fiinţa şi viaţa lor şi această simţire le dă putere şi bucurie.

Limba şi mâncările dulci ne folosesc ca pildă pentru acea­sta. Nici dulceaţa mâncărilor, nici simţul dezvoltat al limbii, prin care recunoaştem gustul lor, nu sunt lucruri văzute. Eu le dau fiilor Mei mana cea de taină (Apoc 2, 17) care le dă viaţă şi bucurie. Este aceasta o taină pe care n-o cunosc nici lumea, nici filozofii.

De multe ori boala strică gustul. Oricât de gustoasă ar fi mâncarea, bolnavului nu-i mai place.

Aşijderea e şi cu boala păcatului. Ea aduce în om o schim­bare de care se îmbolnăveşte inima omului. Şi atunci şi pre­zenţa Mea, şi cuvântul Meu pierd pentru el orice farmec. În loc să se împărtăşească de binecu­vântarea lor, el bârfeşte şi vede numai metehne pretutindeni.

Sadhou Sundar Singh / La picioarele Stăpânului meu 

 Traducere de prof. dr. Gr. Cristescu şi Preot Iosif Trifa

Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2010

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!