Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home De unde avem cultul icoanelor şi ce dovezi biblice avem

De unde avem cultul icoanelor şi ce dovezi biblice avem

De unde avem cultul icoanelor şi ce dovezi biblice avem

Dumnezeu a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa (Fac 1, 26-27). Omul este chipul sau icoana lui Dumnezeu. Ca chip, după chipul omului ne închipuim şi pe Dumnezeu. Sigur că închipuirea aceasta este prea puţin însemnată, faţă în faţă cu ceea ce este El în adevăr. Ne este dat doar cât putem cuprinde cu mintea noastră mărginită. Dumnezeu este Duh – ni se spune în Sfânta Scriptură. Cum putem pătrunde mărimea Duhului cu mintea noastră mărginită? În zadar te vei strădui să lămureşti mărimea oceanului unui om care n-a văzut în viaţa lui decât o baltă. Minţilor întunecate nu le vei putea desluşi imensitatea oceanului. Tot astfel, ochii noştri mărginiţi, legaţi cu funiile puterii de atracţie a pământului, nu pot vedea pe Dumnezeul cel veşnic, sfânt şi nemărginit. Simţim că suntem învăluiţi de puterea Sa divină, de haruri şi harisme duhovniceşti, cu simţăminte ce nu aparţin firii omeneşti, şi, în extaz de fericire, doar să plângem mai putem, până vom primi trupul celălalt nemuritor, desăvârşit, când vom fi cu Dumnezeu în locaşurile cele veşnice. Până atunci, închipuirea aceasta ne este de mare folos. Când rătăceşti nefericit, adu-ţi aminte de Dumnezeu şi de Domnul Iisus născut din seminţia lui David.

Moise, proorocul Domnului, din porunca Lui, a zidit cortul sfânt; iar înţeleptul Solomon a zidit cea dintâi biserică, împodobită cu tot felul de obiecte şi lucruri sfinţite (cf. I Regi 4, 9).

Iisus Hristos S-a întrupat făcându-Se asemeni nouă. El este icoana Tatălui. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, punându-L moştenitor al tuturor lucrurilor; prin El a făcut veacurile. El este oglindirea Slavei, întipărirea Fiinţei Lui, Care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curăţirea păcatelor şi şade la dreapta măririi în locurile preaînalte (cf. Evr 1, 2-3). El i-a zis lui Filip: „Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (In 14, 9; 12, 45).

Duhul Sfânt, la Botezul Domnului, S-a arătat în chip de porumbel, la Schimbarea la Faţă în chip de lumină, iar la Rusalii în chipul limbilor de foc. Prin urmare, avem destule mărturii care ne grăiesc despre chipul sau icoana Dumnezeirii, pentru a şi privi, nu numai a vorbi despre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea de o Fiinţă şi nedespărţită. Binecuvântată este gura care-L vesteşte prin viu grai, ochii sufletului care-L văd şi fiinţa care-L poartă şi trăieşte prin El, în El şi pentru El. De aceea să deschidem ochii să se desfăteze numai în El; căci, vai, mulţi sunt aceia ai căror ochi se desfătează în lucruri amăgitoare, trecătoare!

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!