Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home De vorbă cu un creștin care s-a supărat pe Dumnezeu

De vorbă cu un creștin care s-a supărat pe Dumnezeu

De vorbă cu un creștin care s-a supărat pe Dumnezeu

și de mânie a doborât într’un șanț ruga din hotarul satului

 Un lucru ciudat s’a întâmplat în comuna Borş de lângă Cluj. Și anume a fost aşa că peste satul Borşa s’a slobozit grindină şi grindina a făcut mari pagube oamenilor.  La asta un creştin cu numele Cormoş Francisc, năcăjit de paguba ce i-a făcut-o ghiața, a luat o sapă şi ieșind plin de mânie la hotar a dobort ruga (crucea) satului împreună cu chipul lui Iisus cel răstignit şi a aruncat-o într-un şant. În decursul lucrului său (la care şi dracu îi ajuta şi râdea), economul Cormoş se certa cu Dumuezeu şi striga în gura mare hula că ”nu-i Dumnezeu pe pământ.” Auzind de această pagănească ispravă,  jandarmeria satului a prins pe Cormoş şi ducându-l la casa comunală, au pornit pâră împotriva lui pentru ”batjocorirea religiei” şi a lui Dumnezeu.

Aceasta este întâmplarea pe care am cetit-o într’o gazetă dela Cluj şi acum eu cu tine Cormoș Franciscc vreau să vorbesc câteva vorbe. Te întreb: Îți dai tu oare seama de fapta şi păcatul ce ai făcut? ”Vai celui ce se ceartă cu Făcătorul său”, zice Scriptura (Isaia 45) și tu așa ai făcut.”Un hârb din hârburile țărânei, te-ai ridicat să te cerți cu Domnul” (Iov 33). Și pentru ce te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu? Pentrucă ți-a făcut nedreptate cu grindina? Dar scris este ”departe este  dela Dumnezeu răul şi nedreptatea căci după fapta omulul îi dă” (lov 34). Grindina din satul vostru a venit după faptele voastre cele rele, adică pentru păcatele voastre. ”Pentru ce ne-ai făcut Doamne, Dumnezeul nostru toate aceste rele?”… a întrebat odată Ieremia prorocul (5, 19) pe Dumnezeu. ”Pentrucă m’ați părăsit pe mine” a răspuns Dumnezeu. ”Fărădelegile să păcatele voastre au adus aceste” (Ieremia 5, 23). Acest răspuns se potriveşte şi ţie şi satului tău.

Grindina, seceta, boalele şi alte diferite rele sunt, dragă Cormoş, tot atâtea chemări trimise dela Dumnezeu să ieşim din păcate. Dumnezeu cearcă mai întâi cu cele bune să-l întoarcă pe om din calea cea rea. ”Întru stricarea oamenilor” — zice Domnul — trasu-iam pe ei cu legăturite iubirii mele, dar n’au vrut să se întoarcă” ( Osia 11,4) şi atunci vine pedeapsa Domnului ”ca focul” şi ”ca viforul” (Isaia 66, 15) pentruca să trezească pe oameni din păcate; ”să-şi caute căile lor, să le cerceteze şi să se întoarcă spre Dumnezeu”(Ieremia Plângeri 3,40).

Pe tine, frate Cormoș, certarea lui Dumnezeunu nu te-a trezit din păcatele tale și nu te-a întors înapoi din căile cele rele aşa cum s’a întors fiul cel rătăcit din evanghelie când l’a ajuns răul, ci pe tine certarea cerului te-a împins mai departe pe calea cea rea a iadului şi a morții. Întoarce-te degrab din acestă cale, iar voi creştinilor din Borșa ridicați ruga răsturnată la locul ei, și odată cu ruga ridicați-vă cu rugăciuni și lacrimi către Tatăl ceresc să vă dea iertare și ajutor.

Luați aminte! Peste hotarele voastre bătute de grindină, glasul Domnului strigă grăind: ”Întoarceți-vă către mine şi Eu mă voi întoarce către voi”. ”Întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul nostru căci El ne loveşte şi El ne vindecă. El ne răneşte şi tot El ne tămădue” (Osia 6,1,2).

Pr. Iosif Trifa

din ”Lumina satelor”, nr. 23, 17 iunie 1923

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *