Mărturii Meditaţii Traian Dorz

19 septembrie – DEPĂRTEAZĂ CUVÂNTUL MINCINOS

Proverbele 30, 8

Tot cuvântul mincinos şi lumesc este de la diavolul.

Dar toate cuvintele Sfintelor Scripturi sunt de la Dumnezeu.

Marii oameni sfinţi care le-au scris au fost inspiraţi de la Duhul Sfânt şi, prin ei, Însuşi Dumnezeu ne-a făcut nouă cunoscute voile Sale, căile Sale, condiţiile Sale mântuitoare pentru noi.

Aleşi din toate timpurile, din toate straturile, din toate părţile, marii oameni îndrumaţi direct de Dumnezeu au vorbit la fel cu toţii .

Au grăit acelaşi Adevăr. Au mărturisit despre aceeaşi Putere.

Au arătat spre aceeaşi Lumină.

Tot Cuvântul lui Dumnezeu arată spre Hristos. Şi spre mântuirea Lui. Căci Duhul Care i-a inspirat pe toţi era unul, era Duhul lui Hristos, Mântuitorul nostru, după cum este scris: „Proorocii care au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.

Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, Care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate“ (I Petru 1, 10-11)…

Ştiut a fost Duhului lui Hristos mai dinainte tot ce avea să facă şi să pătimească El pentru mântuirea neamului omenesc. Nu numai atunci, cu puţin înainte de patimile Sale, când a spus ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim… să pătimească mult… că are să fie omorât… şi că a treia zi are să învie (Matei 16, 21). Ci a ştiut mult mai înainte, când a spus omului, chiar de la căderea acestuia din Eden, că va zdrobi capul şarpelui (Facere 3, 15). Şi l-a şi zdrobit.

De când a spus lui Avraam că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa lui, în Sămânţa Ascultării (Facere 22, 18). Şi au şi fost binecuvântate.

De când spusese prin Iacov că toiagul de domnie nu se va depărta de acesta până va veni Mesia, de Care vor asculta toate popoarele (Facere 49, 10). Şi Mesia a şi venit. Căci tot ce a spus El s-a împlinit.

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul nostru, al Cărui Cuvânt este viu şi adevărat în vecii vecilor! Te rugăm, depărtează de la noi orice cuvânt mincinos şi fă‑ne să credem şi să împlinim întocmai orice cuvânt al Tău, care este adevărat, ca să ne mântuim cu toţii.

Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns