Meditaţii

Deschiderea ochilor este cea mai mare minune şi fericire

1. Nu ne lăsa, Doamne, să ne îngrijim pentru tinerii noştri, mai întâi, de nimic altceva decât de îndrumarea lor în cunoaşterea Ta
şi nu-i lăsa nici pe ei să caute mai întâi altceva decât Cuvântul Tău şi curăţia cărărilor Tale.
Căci fără Tine, toate le vor fi spre nefericire şi blestem,
dar prin Tine, toate le vor fi spre binecuvântare – şi lor, şi nouă.

2. Ochii sănătoşi sunt cel mai mare dar de la Dumnezeu pentru orice fiinţă.
Vederea sănătoasă este cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu.
Deschiderea ochilor este cea mai mare minune şi fericire,
după cum întunecarea luminii ochilor este nefericirea cea mai grea.
Şi ochii sănătoşi sunt cei mai necesari pentru îndrumarea tinerilor noştri.

3. Dacă orbii trupeşte sunt atât de vrednici de plâns – deşi orbia trupească poate fi şi numai în parte sau numai trecătoare –
cât de amară trebuie să fie orbia sufletească, fiindcă ea, când este, este de cele mai multe ori totală şi veşnică.
Şi cum îi vor îndruma luminos pe fiii lor nişte părinţi orbi?

4. Orbia trupească poate fi uşurată prin vederea sufletească, dar cea sufletească nu mai poate fi uşurată cu nimic.
Orbia trupească poate ţine cel mult pentru viaţa aceasta, dar cea sufletească este şi pentru cealaltă (II Cor 4, 4).
Ochii tineretului sunt educatorii lor. Ce mare lucru este ca aceştia să fie nişte ochi curaţi şi sănătoşi!

5. Dacă este o mare minune şi o mare binefacere deschiderea ochilor trupului, pentru vederea lucrurilor materiale,
desigur, este o nespus mai mare minune şi binefacere deschiderea ochilor sufletului acelora care trebuie să îndrume viitorul poporului în vederea lucrurilor celor duhovniceşti, spre fericirea şi mântuirea cea ade¬vărată a celor pe care îi iubim.

Poruncile iubirii / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Lasă un răspuns