Oastea Domnului

Despre Adevăr

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (In 14, 6).

„Sfinţeşte-i pe ai Tăi întru Adevărul Tău. Cuvântul Tău este Adevărul” (In 17, 17).

„Şi veţi cunoaşte Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi” (In 8, 32).

„Adevărul curăţeşte pe om” (I Pt 1, 22).

„Adevărul sfinţeşte şi dă neprihănire” (Ef 4, 24).

„Mintea trebuie golită de toată ideea şi de toată cunoştinţa, ca să vadă fără ochi pe Dumnezeu, Cuvântul cel Adevărat” (Sf. Maxim Mărturisitorul – «Filocalia», vol. III).

„Cine nu crede cum trebuie în Adevăr are o credinţă închipuită” (Sf. Macarie cel Mare).

„Calea Adevărului este una, rătăcirile sunt de mai multe feluri” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Nici un îndemn nu poate fi mai bun decât cuvintele Adevărului însuşi, Sfânta Scriptură” (Origen).

„Adevărata cunoaştere a adevărului care trece dincolo de simţuri este alipirea de Dumnezeu” (Sf. Marcu Ascetul).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011