Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home DESPRE BISERICA CREŞTINĂ

DESPRE BISERICA CREŞTINĂ

DESPRE BISERICA CREŞTINĂ

Marele misionar din India, Sadhu Sundar Sing, acest ales ucenic al lui Hristos, ne va spune: „Nu cred deloc în împărţirea creştinilor în partide bisericeşti, ci cred în creştinism. M-am întrebat foarte adesea: Din care societate de creştini fac parte? Şi mi-am răspuns totdeauna: Din nici una! Eu ţin de Iisus Hristos, şi-mi este de ajuns. În mod duhovnicesc, eu ţin de toate bisericile care au creştini în toată puterea cuvântului. Căci numai bisericile unite în Hristos pe pământ vor fi una cu El şi vor fi una cu El şi în ceruri.

Dacă în zilele noastre sunt atâtea dezbinări religioase noi, se datoreşte faptului că oamenii nu cunosc pe Hristos, Care Singur poate să-i mulţumească pe deplin. Ei cred într-un fel, şi, când nu mai sunt mulţumiţi, cred într-alt fel; şi totuşi nu sunt nici atunci mulţumiţi.

Nu există nici o învăţătură religioasă, nici o învăţătură morală care să vă poată mulţumi, ci numai Hristos viu. Mulţumirea cea mai mare este la Hristos, nu în noutăţile religioase. Noi aflăm în Hristos cerul şi pământul. Cartea Sfântă zice: Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul şi puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu (In 1, 12). Oricine face voia Tatălui Meu Care este în ceruri – a zis Iisus – acela Îmi este frate, soră şi mamă (Mt 121, 50). Şi a mai zis Iisus: Mă rog ca toţi să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis (In 17, 21)”. (Culegere de Părintele Vladimir Popovici).

Adevărata credinţă a creştinilor adevăraţi nu aparţine părerilor omeneşti, învăţaţi sau filozofi, ci lui Hristos Însuşi. El este Capul Bisericii, şi cine se desparte de Biserică se desparte de Hristos. Biserica este „stâlpul şi temelia Adevărului” (I Tim 3, 16). Cine are în Biserică purtări necuviincioase, acela se îndepărtează de părtăşia vie, duhovnicească şi cade din har.

A mai spus Sundar Sing: „Eu nu cred că unirea catolicilor cu protestanţii ar aduce mare folos. După cum din amestecul a două culori avem o a treia culoare, tot astfel, din unirea catolicilor cu protestanţii am vedea ieşind o nouă religiune, din care să izvorască pe urmă alte secte cu felurite numiri. Nu cred în unirile făcute din motive ce nu pornesc din dragostea inimii, căci nu sunt de folos. Numai unirile făcute în Hristos sunt una în El pe pământ şi vor fi una în El şi în ceruri. Când văd creştini care nu pot trăi în pace împreună, în scurta lor vieţuire pe acest pământ, m-am întrebat: Cum vor putea trăi aceştia împreună toată veşnicia în ceruri? Adevăraţii creştini trebuie să fie uniţi cu duhul, oricât de puternică ar fi deosebirea în ceea ce priveşte, pământeşte, felul lor de a crede în Dumnezeu. De aceea eu nu cred în unirile şi trecerile pe dinafară, ci doar în cele pornite din inimă şi suflet” (Culegere de Eftimiu Florea).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!