Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Despre Căsătorie şi Familie

Despre Căsătorie şi Familie

Despre Căsătorie şi Familie

Din Dreptarul Învăţăturii Sănătoase ~  Cap. 21. Despre Căsătorie şi Familie – de Traian Dorz.

Ce spune Sfânta Scriptură
„Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul…“ (Fac. 1, 28).

„Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii părinţilor tineri“ (Ps. 127, 3-4).

„Cel ce i-a făcut de la început, i-a făcut bărbat şi femeie… Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup… Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă“ (Matei 19, 4-6).

„Oricine îşi lasă femeia sa şi ia pe alta săvârşeşte adulter; şi cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârşeşte adulter (Luca 16, 18);

„Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea şi femeia bărbatului.“ (I Cor. 7, 3). 

„Astfel şi voi, fiecare aşa să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi; iar femeia să se teamă de bărbat“ (Efes. 5, 33).

„Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi aspri cu ele“ (Col. 3, 19).

Ce spun Sfinţii Părinţi

„Căsătoria este scutul curăţiei şi împlinirea voii lui Dumnezeu spre viaţa oamenilor.“ – Sf. Ioan Gură de Aur

„Căsătoria este aşezată de Dumnezeu pentru aceste două temeiuri: dragostea dintre soţi şi naşterea de copii.“ – Asterie al Amasiei

„Rostul înalt şi sfânt al nunţii respinge total muzica lumeas-că, dansurile şi cântecele ruşinoase, vorbele stricate, pompa diavolească, toate cele neruşinate care au loc de obicei la nunta lumească. Acestea sunt păcate şi zdruncină legătura căsătoriei. Este ca şi cum ai chema demonii la nunta ta. Toate acestea trebuie înlăturate… să fie chemat Dumnezeu în viaţa noastră.“ – Sf. Ioan Gură de Aur

„Cei doi soţi sunt un trup şi un suflet, iar ei împreună să se roage şi să postească. Unul pe altul să se înveţe şi să se sprijine. Hristos atunci Se bucură şi îşi trimite pacea Sa peste ei. Unde sunt ei doi este şi El. Iar unde este El acolo nu este cel rău.“ – Tertulian

„Înainte de oricine să-L invităm pe Iisus la nuntă. El va veni sigur, dacă facem nunta în chip sfânt.“ – Sf. Ioan Gură de Aur

„Naşterea de copii din unirea soţului cu soţia lui este în însăşi natura ei o poruncă a lui Dumnezeu. Şi o garanţie de iubire între cei doi soţi.“ – Sf. Ioan Gură de Aur

„Rostul celor căsătoriţi este naşterea de fii.“ – Sf. Clement Alexandrinul

„Familia creştină trebuie să fie vatră în care focul dragostei să nu se stingă niciodată şi de la care să se aprindă şi să se încălzească societatea şi lumea.“ – Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă

Ce spune Părintele Iosif

Temelia unei vieţi familiale fericite este Mântuitorul Iisus Hristos şi Cuvântul Lui. Este viaţa celor doi tineri trăită cu El şi cu sfântul Cuvânt al Evangheliei Lui.

Vai de căsnicia din care s-a stins rugăciunea celor doi împreună. Vai de căsnicia din care s-a pierdut dulceaţa iubirii evanghelice. Vai de căsnicia din care lipseşte Cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu.

Căsătoria este de la Dumnezeu, desfrânarea este de la diavolul.

Păstraţi curăţia căsătoriei, că nu-i binecuvântare mai mare ca aceea pe care o revarsă Dumnezeu peste căsătoria care se păstrează curată, cum nu-i chin mai amar ca în căsnicia pe care a spurcat-o păcatul unuia sau al amândurora.

Bărbatul nu trebuie să-şi chinuiască soţia sub cuvânt că el este bărbat. El n-are în faţa lui Dumnezeu un mai mare preţ decât dacă este mai bun ca ea. Nici un bărbat nu are drept să şi dispreţuiască soţia sa pentru că ea este femeie, iar el este bărbat. Căci înaintea lui Dumnezeu amândoi sunt la fel, după cum este scris: „Dacă femeia este din bărbat, tot aşa bărbatul este prin femeie – şi toate sunt de la Dumnezeu…“

Copiii sunt darul lui Dumnezeu făcut căsătoriei curate. Părinţii curaţi vor avea copii sfinţi, dar căsătoriile vinovate vor fi pedepsite şi prin copiii lor.
Căsătoriile vinovate şi cele care nu cunosc înfrânarea în zilele de post, de Duminici şi sărbători, vor fi pedepsite prin copiii lor nefericiţi, bolnavi, ori răi.

Orice căsătorie are două mari răspunderi înaintea lui Dumnezeu:
curăţia dragostei şi nedespărţirea părinţilor, mai întâi,
apoi naşterea şi creşterea de copii credincioşi.

Numai acele căsătorii vor fi fericite şi cinstite cu adevărat, unde amândoi soţii şi-au împlinit în totul aceste două mari îndatoriri sfinte de părinţi adevăraţi.

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie:

Dacă se gândeşte la Taina Căsătoriei, cerând călăuzirea Duhului Sfânt, să aştepte şi să se pregătească pentru aceasta cu un cuget şi cu o viaţă curată. Să nu se grăbească a-şi opri ochii şi inima asupra nimănui, până ce, mai întâi, cere îndrumarea lui Dumnezeu cu rugăciune şi post, apoi a fraţilor, a părinţilor şi a Bisericii.

Să facă nunta întru totul după voia lui Dumnezeu, ferită de orice băutură îmbătătoare şi, orice petreceri lumeşti. Să ţină seama de îndrumările Evangheliei şi de ale fraţilor mai mari în Domnul.

Să nu se căsătorească împreună cei ce sunt rudenii de grade oprite de Biserică.

Să urmeze tot timpul căsniciei o viaţă după voia şi după Cuvântul lui Dumnezeu, rugându-se împreună, ajutându-se cu dragoste şi cu evlavie.

Neînţelegeri nu trebuie să fie niciodată, ci îngăduinţă şi răbdare totdeauna. Când vine ispita mâniei, furtuna să dureze puţin şi seninul să vină repede, cu soare şi îmbrăţişări.

Soţul să nu-şi dispreţuiască soţia şi nici ea pe el. Să nu se vorbească niciodată de rău unul pe altul. Să nu se batjocorească şi nici să se certe. Acestea sunt păcate mari înaintea lui Dumnezeu, şi urmările lor sunt rele atât pentru părinţi, cât şi pentru copii.

Să respecte încă de la început şi până la sfârşit, prin rugăciune şi înfrânare, zilele de post, de Duminici şi sărbători, pentru ca Dumnezeu să le poată binecuvânta căsnicia cu dra-goste totdeauna nouă şi frumoasă, iar copiii cu sănătate, cu înţelepciune şi cu ascultare. Oricine nu ţine seama de aceste zile cu înfrânare şi cu evlavie, poate fi pedepsit atât în trupul său, cât şi în copiii săi. Toţi copiii care se nasc din unirile neîngăduite, din zilele sărbătorilor şi ale postului, pot fi o nefericire pentru părinţii lor, căci vor fi ori bolnavi, ori neascultă-tori. Fiindcă însoţirile neîngăduite, chiar între soţi, în zilele oprite nu sunt binecuvântate, ci osândite înaintea Domnului (I Cor. 7, 5; I Tes. 4, 4-5).

Să nu se despartă de soţul său sub nici un cuvânt.

Să nu înceapă nici o zi şi nici o noapte fără să se roage amândoi împreună, cu dragoste, cu iertare şi cu pace în Hristos.

Cine este necredincios în căsnicie, nepăsător şi fără dragoste de soţ nu poate fi un bun ostaş al lui Hristos.

De dragoste şi milă

De dragoste şi milă are
nevoie orişice flămând,
acela care nu iubeşte
nu-i frate-adevărat nicicând.

De dragoste şi milă are
nevoie-un om, oricine-ar fi,
nu pot fi buni părinţi vreodată
aceia ce nu pot iubi.

De dragoste şi milă are
nevoie tot ce-i viitor,
de nu poţi să iubeşti puternic
să nu te faci învăţător.

De dragoste şi milă are
nevoie orice duh sărac,
acei ce nu pot să iubească
păstori să nu se facă-n veac.

De dragoste şi milă are
nevoie orice păcătos,
cei ce nu pot să se jertfească
să nu vorbească de Hristos.

Slăvit să fie Domnul!

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!