Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Despre cercetarea personală

Despre cercetarea personală

Despre cercetarea personală

Despre cercetarea personală a stării fiecăruia Sf. Ap. Pavel ne va spune: „Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare şi atunci va avea laudă dar numai faţă de sine însuşi şi nu faţă de altul; căci fiecare îşi va purta sarcina sa (cf. Gal 6, 4-5). „Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin Care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci port în trupul meu semnele Domnului Iisus. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor!” (Gal 6, 14-18).

„Ca să-L cunosc pe El şi puterea Învierii Lui şi să fiu primit părtaş la patimilor Lui şi asemănându-mă cu moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea din morţi. Nu că am şi luat răsplata, ori că sunt desăvârşit; dar alerg după ea s-o cuceresc, întrucât cucerit am fost şi eu de Hristos Iisus. Fraţilor, eu încă nu socotesc să o fi cucerit, dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând la cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata dumnezeieştii chemări de Sus, întru Hristos Iisus” (Flp 3, 10-14)

Acestea sunt doar câteva din mărturiile care dovedesc cum Marele Apostol s-a făcut una cu sfânta misiune ce i s-a încredinţat, ducând până la capăt neştirbită solia încredinţată lui şi viaţa sa în întregime a fost cucerită de Domnul Iisus Hristos. A făcut totul pentru Evanghelie ca să aibă parte de ea. S-a făcut tuturor toate, ca să câştige pe Hristos şi pentru El. S-a făcut una cu fraţii câştigaţi de el pentru Hristos şi robul tuturor. Pentru el a trăi era Hristos, iar moartea îi era câştig. Aceste date şi multe altele, în care se oglindeşte viaţa neprihănită de sfânt, se pot culege din toate epistolele sale, din toată activitatea sa de mare Apostol şi trezitor de suflete la viaţa nouă în Hristos-Domnul, păstor minunat al Bisericii lui Hristos. Şi s-au scris şi s-au păstrat din grija Duhului Sfânt, ca să ne slujească şi nouă drept pilde de urmat.

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *