Oastea Domnului

Despre creşterea copiilor

din „Dreptarul Învăţăturii Sănătoase” de Traian Dorz

Ce spune Sfânta Scriptură
„În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El” (Ps. 102, 13)

„Fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin, împrejurul mesei tale” (Ps. 127, 3)

„Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale” (Pilde 1, 8 )

„Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor” (Pilde 17, 6)

„Pedepseşte pe feciorul tău cât mai este nădejde (de îndreptare), dar nu ajunge până acolo ca să-l omori”(Pilde 19, 18)

„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6)

„Hrănit-am feciorii şi i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva mea” (Isaia 1, 2)

„Părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s-au strepezit dinţii” (Iezec. 18, 2)

„Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi de nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”(Matei 18, 3)

„Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceşti mici, că zic vouă: că îngerii lor, în ceruri, pururea văd Faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 18, 10)

„Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor” (Matei 19, 14)

„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în învăţătura şi certarea Domnului” (Efes. 6, 4)

„Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului. Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască” (Col. 3, 20-21)

„Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus” (II Tim. 3, 15)

Ce spun Sfinţii Părinţi
„Părinţii care nu-şi cresc copiii în frica lui Dumnezeu îi nasc pentru o viaţă trecătoare şi îi împing în moartea veşnică.” Fericitul Ieronim

„Ai ştiut să-ţi naşti copiii? Să ştii să-i şi creşti cum trebuie. Pentru ca să porţi cu vrednicie numele de părinte, iar fiii tăi să te cinstească.” Sf. Tihon

„Părinţii vor fi răspunzători şi pedepsiţi nu numai pentru păcatele lor, ci şi pentru ale copiilor lor, dacă nu se vor osteni să-i crească în duhul evlaviei şi al ascultării de tot Cuvântul lui Dumnezeu.” Sf. Ioan Gură de Aur

„În sânul familiei îşi primeşte copilul primele îndrumări de viaţă care îi rămân întipărite în suflet pentru totdeauna. Căci, dacă temelia bunei creşteri a copilului este dragostea şi înţelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai întâi şi cel mai bine în familie. Numai părinţii au dragoste faţă de copiii lor în măsura cea mai mare şi numai ei au prilej potrivit şi îndelungat să înţeleagă deplin firea fiecărui copil al lor.” Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă

Ce spune Părintele Iosif
O ceară caldă este sufletul copiilor voştri. Aveţi grijă ce fel de slove şi ce fel de tipar apăsaţi în sufletele lor. Ei vor creşte aşa cum îi învăţaţi voi.

Părinţilor, aveţi grijă, un ogor ce aşteaptă semănatul şi sămânţa este sufletul copiilor voştri. Voi sunteţi răspunzători înaintea lui Dumnezeu şi a viitorului ce fel de sămânţă semănaţi în acest ogor curat, care este sufletul copiilor şi al tinerilor voştri.

Eşti tată de familie, eşti mamă unor copilaşi?

Lucrează în moşioara aceasta în aşa fel, ca tu şi toată casa ta şi a copiilor tăi să fiţi fericiţi prin ascultarea şi slujirea Domnului.

Prin creşterea copiilor după voia lui Dumnezeu, părinţii îşi pregătesc şi mântuirea lor şi a copiilor care îi vor urma. Aceasta este cea mai mare şi cea mai sfântă îndatorire lăsată de Dumnezeu tuturor soţilor şi părinţilor.

De vină este aici şi proasta educaţie ce li se dă copiilor, strecurându-se în ei frica de stafii şi diavoli de noapte, în loc să se strecoare în sufletul lor, încă de mici, frica de păcat şi de diavolul păcatului. Mamele şi părinţii care nu-L cunosc pe Domnul strecoară în sângele copiilor o frică falsă. Dar frica asta poate fi omorâtă prin sângele Golgotei.
„Fricoşii”, ed. a II-a, Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 1996, p. 41

De aceea, ori cine intră în Oastea Domnului trebuie:
Să nu se îngrijoreze că fiii săi care se vor naşte nu vor avea ce mânca sau cu ce se vor îmbrăca. Acela care le trimite sufletul din cer ca să se zămislească în trup, pe pământ, le pregăteşte odată cu aceasta tot ce vor avea nevoie, ca şi faptele bune în care trebuie să umble (Efes. 2, 10).

Creşterea copiilor în mustrarea şi învăţătura Domnului este un lucru atât de însemnat şi o datorie atât de sfântă, încât oricine nu o face va fi pedepsit şi în viaţa aceasta şi în cea viitoare.

Citirea Cuvântului Sfânt, rugăciunea şi cântarea Domnului să se facă împreună de către părinţi cu copiii lor zilnic. Aceasta va fi o binecuvântare pentru toţi. Lipsa acestora aduce nenorocirea tuturora.

Acela care nu-şi dă toate silinţele să crească fii credincioşi nu se poate numi un bun ostaş al lui Hristos.

Doamne Duhule Sfinte, Te rugăm, sfinţeşte căsnicia noastră şi pe copiii noştri printr-o neîncetată rugăciune, prin Cuvântul Tău zilnic şi printr-o fericită dragoste mulţumitoare şi bucuroasă. Amin.

Vreţi voi, părinţi, să fie copiii voştri sfinţi?
Scăldaţi-i nu în apă, ci-n lacrime fierbinţi.
Hrăniţi-i nu cu pâinea aceasta de pământ,
ci cu puterea dulce a Sfântului Cuvânt.

Vreţi voi să vă asculte în totul şi mereu?
Dar ascultaţi voi oare aşa de Dumnezeu?
Vreţi voi ca ei să fie copii ai firii noi?
Dar viaţa voastră cum e şi ce văd ei la voi?

Îi vreţi cu-mbrăcămintea smeriţi şi cumpătaţi
şi cu umblări curate? Dar voi cum vă purtaţi?
Când voi umblaţi ca lumea şi vă-mbrăcaţi aşa,
voi veţi purta osânda de creşterea lor rea!

Cădeţi mai bine-n lacrimi, cu-amar să vă rugaţi
să vi se ierte vina – şi viaţa vi-o schimbaţi!
Abia atunci vor creşte şi-ai voştri fii frumos
cu sufletul şi trupul, urmaşi ai lui Hristos.

Lasă un răspuns