Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Despre Dragoste. Mărturii

Despre Dragoste. Mărturii

Despre Dragoste. Mărturii

„Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt” (Rom 5, 5).

„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (In 13, 35).

„Dumnezeu este dragoste şi cel ce rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu” (I In 4, 16).

„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca viaţa să şi-o pună pentru prietenii săi” (In 15, 13).

„Iar mai mare decât aceasta este dragostea” (I Cor 13, 13).

„Dragostea este izvorul şi mama tuturor bunătăţilor” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Dragostea este cetatea mamă a virtuţilor” (Sf. Teodor).

„Dragostea este mama şi păzitoarea celorlalte virtuţi” (Sf. Grigorie cel Mare).

„Dragostea este calea tuturor harurilor în gradul cel mai înalt” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Dragostea este viaţa inimii. Ea este singura cale care duce la fericire” (Fer. Augustin).

„Dragostea este o comoară nepătrunsă, cine o posedă este bogat; cine n-o are este sărac” (Sf. Vasile cel Mare).

„Dragostea este legătura frăţiei, temeiul păcii, statornicia şi tăria unităţii, ea este mai mare decât nădejdea şi credinţa” (Sf. Ciprian).

„Dragostea frăţească este în realitate o hrană duhovnicească” (Clement Alexandrinul).

„Copiii mei, iubiţi-vă unii pe alţii” (Sf. Ioan Evanghelistul).

„Dragostea este chipul credinţei, pricina oricărei fapte bune, mama sfinţeniei, mijlocitoarea mântuirii” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Dragostea este rădăcina şi izvorul oricărui bine” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Dragostea este scut al credinţei, fortăreaţa nădejdii, chezăşia mântuirii, medicina contra păcatului, coroana păcii, slujba adevărată pentru Dumnezeu. Necesară pentru cei slabi, ea onorează pe cei puternici. Prin ea îşi păstrează credin-ciosul harul lui Dumnezeu” (Sf. Ciprian).

„Dragostea este un dar cu mult mai însemnat şi mai strălucit decât a învia morţii” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Dragostea este lucrul cel mai cuprinzător şi mai înalt dintre toate bunurile pomenite în Sfânta Scriptură” (Sf. Teodor).

„Dragostea este o cale automată care duce la virtute” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Dragostea deplină este aceasta: să fii pregătit să mori pentru fratele tău” (Fer. Augustin).

„Iubiţi pe cei ce vă urăsc, şi nu veţi mai avea duşmani” (Învăţătura celor 12 Apostoli).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *