Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Despre Evanghelie

Despre Evanghelie

Despre Evanghelie

„Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura” (cf. Mc 16, 15). „Căci nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos, pentru că este putere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui ce crede, iudeului întâi şi elinului” (cf. Rom 1, 16).

„Scrieţi în cuget poruncile Evangheliei şi legile ei” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Filozofia creştină este extraordinar de complicată; şi când te gândeşti că toată aceasta a ieşit din Sfânta Evanghelie care este atât de simplă” (Fournier).

„Oricât va înainta cultura, nu va trece peste înălţarea morală a Evangheliei. Sunt încredinţat că ea este cu atât mai frumoasă cu cât o înţelegem mai bine” (Goethe).

„Eu socotesc că Evanghelia e absolut autentică, având punctul de plecare în Iisus Hristos şi care e aşa de dumnezeiască cum numai o dată s-a arătat divinul pe pământ” (Goethe).

„Dacă în Evanghelie s-ar găsi numai cele Nouă Fericiri, eu aş declara-o cu drept cuvânt sfântă. Aceste cuvinte a smuls omenirea din barbarie. Ea s-a luminat numai în măsura în care le-a putut înţelege” (Em. Bougaud – Viaţa lui Iisus).

„Evanghelia este un cer unde Dumnezeu ne face să vedem minunăţia harului Său, bogăţiile milei Sale şi măreţele planuri ale înaltei Sale înţelepciuni” (Fer. Augustin).

„Evanghelia este cauza mântuirii noastre” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Toată silinţa noastră trebuie să fie de a pătrunde pe cât este posibil adâncimile sensului Evangheliei, căutând adevărul curat şi dezbrăcându-l de figurile sub care se întâlneşte” (Origen – Comentar la Ioan 1, 10).

„Nu aşteptaţi alt dascăl al Cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu te va învăţa mai bine ca El. Auziţi, vă rog, toţi muritorii, şi procuraţi-vă cărţile sfinte, medicamentele sufletului. Dacă ai vreo supărare, caută în Noul Testament ca într-un depozit de medicamente, ia de acolo mângâierea, nu suferinţa ce o ai” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Nimic altceva să nu se predice, decât Evanghelia mântuirii” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Nimic nu este aşa folositor ca citirea Sfintelor Evanghelii” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Cum Vechiul Testament este umbra Celui Nou, tot aşa Noul Testament este umbra Evangheliei Veşnice” (Origen).

„Când e vorba să iei Evanghelia, să-ţi speli mai întâi mâinile şi cu multă evlavie şi cucernicie să te apropii tremurând şi temător, întrucât ai de a face cu Stăpânul Evangheliei” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Evangheliile noastre sunt întemeiate aşa de puternic, încât până şi ereticii mărturisesc pentru ele şi, rezemându-se pe dânsele, fiecare se sileşte să-şi întărească învăţătura sa” (Sf. Irineu).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!