Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Despre Har. Mărturii

Despre Har. Mărturii

Despre Har. Mărturii

„Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr” (In 1, 14).

„Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos” (In 1, 17).

„Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire la toţi oamenii a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păcatul, cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti” (Tit 2, 11-12).

„Luaţi seama ca nimeni să nu vă abată de la harul lui Dumnezeu” (Evr 12, 15).

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toţi” (II Cor 13, 13).

„Harul lui Dumnezeu este soarele care ne încălzeşte în orice clipă” (Sf. Maxim Mărturisitorul).

„Harul este esenţa Adevărului” (Sf. Macarie cel Mare).

„Harul lui Dumnezeu este atât de mare încât el poate să-mi facă sufletul nepătat şi mai presus de orice întinăciune” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Harul este necesar oricărui suflet, pentru a fi curăţit de păcat” (Fer. Augustin).

„Harul este o bogăţie nesfârşită de lumină şi de putere dumnezeiască, din care primeşte fiecare cât poate” (Înv. de Cred. Creştin-Ortodoxă).

„Harul este necontenit cu omul” (Sf. Macarie cel Mare).

„Harul lui Dumnezeu nu are sfârşit, nici margini, ci înaintează veşnic tot la mai mare” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Harul lui Dumnezeu scrie pe tablele inimii legile Duhului şi tainele cereşti” (Sf. Macarie cel Mare).

„Harul se dă foarte repede. Fiţi gata să primiţi harul! Iar, o dată ce l-aţi primit, nu-l aruncaţi” (Sf. Chiril al Ierusalimului).

„Harul este necesar trăirii în Hristos. Este aerul pe care îl respiră creştinul şi cu care îşi susţine viaţa sa” (Fer. Augustin).

„Harul nu se învecheşte niciodată” (Sf. Maxim Mărturisitorul).

„Când harul se îndepărtează de noi, noi pierdem şi rămânem pustii” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Harul usucă în robii lui Dumnezeu toate lucrurile umezite de păcat şi de răscolirea celui rău” (Sf. Macarie cel Mare).

„Vesteşte fiecărui om faptele măreţe ale Domnului şi vei dobândi har” (Păstorul lui Herma).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *