Despre lacrimi si plâns

Sã plângem pe mãsura fãrãdelegii; pentru o ranã adâncã sã fie o tãmãduire adâncã si îndelungatã; pocãinta nu trebuie sã fie mai micã decât nelegiuirea (Sf. Ciprian).

Nu numai cã nu plângem faptele sãvârsite de noi, ci mai si înmultim ceea ce ar trebui sã plângem (Sf. Grigorie Teologul).

Plânsul tãu sã corespundã cu pãcatele tale. Dacã a ta cãdere nu este mare, îti sunt de ajuns lacrimile; dacã însã este mare, trebuie sã fie un râu de lacrimi. Dacã esti curat, atunci îmtrumutã-ti lacrimile altuia si plânge împreunã cu fratele pentru pãcatele lui. Dar, o!, de-am plânge noi numai pentru pãcatele noastre! (Sf. Ioan Pustnicul).

Rugãciunea împuternicitã de lacrimi scoate afarã din suflet toate gândurile care o dusmãnesc (Avva Ilie Ecdicul).

Lacrimile în vremea rugãciunii sunt o frumoasã baie, iar dupã rugãciune sã tii minte pentru ce ai plâns (Sf. Nil Sinaitul).

Smerenia este mama lacrimilor si a cumpãtãrii (Sf. Ioan Hrisostom).

Sã plângem, fratilor! Ochii nostri sã verse lacrimi înainte de a trece acolo unde lacrimile noastre vor arde trupurile noastre (Sf. Macarie cel Mare).

Socoteste postul drespt armã, rugãciunea putere, lacrimile baie (Sf. Nil Sinaitul).

Cel ce spune ca-si plânge pãcatele sale si continuã sã le facã se însealã singur pe sine (Avva Isaia Pustnicul).

Sufletul apãsat de necazuri se ridicã spre Dumnezeu prin lacrimile pocãintei (Sf. Ioan Scãrarul).

David a pãcãtuit numai o datã si a plâns totdeauna, iar tu pãcãtuiesti totdeauna si nu plângi niciodatã (Fericitul Augustin).

Ferice de cel care îsi plânge cu adevãrat pãcatele (Avva Isaia Pustnicul).

Dupã cum bucuria lumeascã este amestecatã cu tristete, tot asa lacrimile dupã Dumnezeu odrãslesc o bucurie permanentã si nevestejitã (Sf. Ioan Hrisostom).

Sf. Apostol Pavel a plâns trei ani zi si noapte îndreptând lipsurile altora (Fapte 20, 31), iar noi nu plângem nici pentru ale noastre (Sf. Ioan Hrisostom).

Viata în duh filocalic
~ antologie filocalicã ~
Editatã de Mãnãstirea Pissiota
Bucuresti, 1999

error

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *