Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dezleagă lanţurile răutăţii

Dezleagă lanţurile răutăţii

Dezleagă lanţurile răutăţii

Isaia 58, 6

Despre însemnătatea postului ştim cu toţii.

Despre roadele lui suntem încredinţaţi mulţi…

Despre felul cum trebuie împlinit postul ştim însă puţini.

Iar despre împlinirea acestora ne putem bucura doar foarte puţini.

Că trebuie să postim toate posturile, asta o ştim cu toţii.

Că trebuie să le postim întocmai cum au fost aşezate de la început şi asta ştim.

Iar unii o mai şi împlinim, deşi acest lucru nu trebuie să-l trâmbiţăm, căci ştie Domnul Dumnezeu cât poate şi cât face fiecare din împlinirea poruncilor înfrânării…

Dar oare dincolo de oprirea de la mâncare sau numai de la anumite mân­căruri, în toate zilele rânduite postului sau numai în anumite zile deosebite, oare dincolo de acestea, la celelalte, care trebuie neapărat să însoţească adevăratul post, câţi gândim, câţi luăm seama? Şi mai ales câţi facem asta?

Domnul zice: Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul pe cei asupriţi, şi rupe orice fel de jug, împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost!

Dacă vezi pe un om gol, acopere-l. Şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede.

Neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi.

Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei striga şi El va zice: Iată-mă… (vers. 6-9; Matei 6, 16-18).

Iată, ce poate fi mai limpede spus tuturor de Însuşi Dumnezeu decât aceasta?

Şi tot aşa de limpede este faptul că acel post, care nu este însoţit de aceste fapte cerute şi poruncite de Cuvântul lui Dumnezeu, este un post neplăcut Lui. Şi fără de nici un folos pentru cel care îl ţine. Decât doar de amăgirea că acum se poate şi aşa, iar mai târziu, de constatarea că nu s-a putut.

În zilele postului, ispitele sunt şi mai mari şi mai multe, de aceea să fim şi mai veghetori.

Marele şi Adevăratul nostru Dumnezeu, Care ne-ai poruncit să postim făcând binele şi rugându-ne, ajută-ne să şi aducem înaintea Ta postul cel plăcut Ţie, însoţit de faptele milosteniei cerute de Tine.

Nu ne lăsa să ne amăgim cu foloasele unui post nefolositor.

Şi ţine trează mintea noastră, mai ales în zilele de post, când ispititorul dă târcoale şi mai mult în jurul nostru, ca în jurul Tău. Amin.

Traian Dorz

Author: admin

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *