Meditaţii

Diavolul este un domnitor care caută cetatea inimii noastre (Efes. 6, 12)…

Diavolul bate şi el la uşa inimii, cerând in­trare acolo. El stă la uşă ca un hoţ şi viclean şi bate cu fel de fel de şoapte şi în­şelăciuni. Diavolul nu hoinăreş­te prin locuri pustii şi case părăsite, cum cred unii oameni, ci dă mereu târcoale, să poată intra în inima oamenilor. Aici este locul unde vrea şi are el plăcere să stea.

Diavolul es­te un domnitor care caută ce­tatea inimii noas­tre (Efes. 6, 12)… Este un ucigător care caută viaţa noastră (Ioan 8, 44), un leu care caută pe cine să înghită (I Petru 5, 8), un semănător de ne­ghină care caută ţarina inimii noas­tre, un amăgitor care ca­ută pe cine să amăgească. El e potrivnicul tuturor credincioşilor şi vrăjma­şul lor; feriţi-vă de el! „Staţi împotriva dia­volului şi el va fugi de la voi!“ (Iacov 4, 7). Respingeţi-i sfaturile şi nu-i deschideţi când se a­propie de voi cu ispitele sale!

Dragă frate, nu uita! La uşa inimii tale bate Domnul şi bate şi diavolul. Stă în voia ta să tragi zăvorul pentru unul sau pentru altul.

Deschide-I Domnului, ca să afli mântuire, iertare, iubire şi pace.

Gânduri creştine / Ioan Marini – Sibiu: Oastea Domnului, 2003

Lasă un răspuns