Oastea Domnului

Din carnetul unui ostaș: ,,Nu ți-e ruşine?”

Mă întreba un om: nu ți-e  ruşine să stai la discuții cu oamenii cari au mai multă şcoală, cu cei mai învățați?

– De ce dragă, să-mi fie ruşine?

– Aici sunt oamenii învățați!

– Dragă prietine îți voi răspunde să fii lămurit. Și o spun clar orişicui nu mi-i ruşine a vorbi despre scumpul meu Mântuitor, căci El a zis cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele şi Fiului omului se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui (Marcu 8, 38).

Și dacă se leapădă cineva de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu (Luca 12, 9).

lar cât despre aceia că ei sunt învățați, Sf. Apostol  Pavel zice, că înţelepciunea lumii este nebunie înaintea lui Dumnezeu (I Corinteni 1, 20-21).

Căci puțini sunt de cei învățați cari să fie pe calea mântuirii, fiindcă trebuie să se smerească şi să nu se bizuie pe înțelepciunea lui învățată în şcoli lumeşti, ci pe a lui Dumnezeu care este frică de El (I Corint 1, 26).

Domnul voieşte să fii învățat în şcoala cea mare, în Școala Duhului Sfânt, de aceşti şcolari se foloseşte Domnul în via Lui. Fraților nu tăceți. Mărturisiti-L, din dragoste, pe Hristos oricărui suflet. Şi dați fiecăruia în parte cinstea cuvenită lui (Romani 13, 7).

 

Vasile Danilevici, ostaş a lui Isus Biruitorul, Margina-Rădăuți.

Isus Biruitorul, Nr.03, anul 1936