Oastea Domnului

Din ceruri se luptau stelele…

Cântarea Deborei – Judecători 5, 20

Pentru cel credincios luptă toate puterile lui Dumnezeu, concurează toate puterile naturii şi lui îi vin în ajutor toate împrejurările vieţii. De aceea toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu (Rom. 8, 28).

Spre binele lor lucrează chiar şi vrăjmaşii lor care le uneltesc vicleşuguri şi care le urzesc nenorocirile. După ce Domnul îngăduie ca şi ei să fie cernuţi şi încercaţi, spre binele lor şi spre slava Numelui Său cel sfânt, chiar răul îndurat se preface în binecuvântare .

Chiar ocara îndurată se preface în cea mai mare cinste şi chiar paguba, în cel mai mare câştig.

După cum, pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, lemnul ocării a devenit Crucea slavei.

Chinurile patimilor – lauda iubirii.
Şi temniţa mormântului – prilejul strălucitei şi în veci slăvitei Lui Învieri.
Toate acestea lucrând spre cea mai mare slavă a lui Dumnezeu şi spre veşnica noastră mântuire.

De aceea, credinciosule şi fiule adevărat al lui Hristos, nu te teme niciodată. Toate sunt pentru tine şi nici una împotriva ta.

Toate sunt spre bine şi nici una spre rău.
Toate îţi sunt prietene şi nici una vrăjmaşă. Numai dacă tu eşti neîncetat cu Hristos.
Dar împotriva celui fără Hristos sunt nu numai cele văzute, ci şi cele nevăzute.

Când se va dezvălui mânia lui Dumnezeu atât de sus, cât şi de jos, toate se vor răzbuna asupra neascultării de El. De aceea, necredinciosule ocărâtor de Dumnezeu, teme-te, căci, din pricina păcatului pe care îl faci, toate te vor blestema şi te vor lovi, ridicându-se împotriva ta până vei fi zdrobit ca şi Sisera.

Aşa vor pieri toţi vrăjmaşii Domnului (Judec. 5, 31).

Slavă Ţie, Doamne al biruinţei, slavă Ţie!
Slavă Ţie, Care, atunci când Îţi place de cărările cuiva, i-i faci prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. Dar împotriva celor ce nu iubesc cărările Tale, îi ridici chiar şi pe binefăcătorii lor.

Te rugăm, ajută-ne să Te iubim din tot sufletul nostru, chiar dacă acum ni s-ar părea că toate ne sunt potrivnice. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns