Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Din învăţăturile Sfinților Părinți – Despre Filocalie

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Despre Filocalie

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Despre Filocalie

Care om se va afla în stare să ne înveţe să vorbim cu Iisus în inima noastră, cum ne învaţă Filocalia? Cu greu va fi şi pentru cel mai mare înţelept din veacul acesta să se apuce de acest lucru. Îngrozitor lucru este să trăieşti fără Dumnezeu. Hristos a spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic“ (Ioan 15,5). Deci, El ne-a transmis nouă voia Sa: să fim nedespărţiţi de El. De aceea şi Sfinţii Părinţi ne-au lăsat nouă în Filocalie învăţătură cum să ne unim mintea în inima noastră cu Dumnezeu. În unele biblioteci există unele extrase din scrierile acestor părinţi, făcute cu mult înainte de tipărirea Filocaliei. Până la apariţia acesteia, cei ce doreau să deprindă rugăciunea lui Iisus, erau nevoiţi să meargă în Moldova, la mănăstirea Neamţ, la adevăratul învăţător al rugăciunii lui Iisus, stareţul Paisie Velicicovski, de la care primeau îndrumări, iar apoi vieţuiau în Rusia potrivit acestora. Eu am întâlnit asemenea oameni.

Acum, după ce s-a tipărit Filocalia, pentru cei care doresc să practice rugăciunea minţii este ceva nemaipomenit, pentru că în această carte sunt lămurite toate cursele diavolului. Rugăciunea inimii este un dar al lui Dumnezeu şi nu a-l priceperii omeneşti.

Discutând cu rugători iscusiţi, am văzut cum se preocupă de această lucrare; eu cred cu adevărat şi vă spun cu mâna pe inimă că această lucrare e folositoare pentru suflet, numai că ea necesită o linişte desăvârşită. Dar acei oameni care se afundă în diferite griji se lipsesc de această lucrare minunată. În primul rând, după cum îmi spuneau mie bătrânii îmbunătăţiţi, trebuie să faci rugăciunea în şoaptă, măcar de o sută de ori de unul singur în chilie, în aşa fel ca mintea noastră să asculte cuvintele rugăciunii, până ce rugăciunea se va întipări în minte. Trebuie să te păzeşti numai de diferite gânduri şi năluciri. Dacă nu reuşeşti să zici fără întrerupere de o sută de ori, începe din nou şi străduieşte-te să fie neprihănită de cugete. Acesta-i abecedarul nostru; cu acestea noi începem toate calea, spuneau bătrânii. Şi dacă cineva o deprinde, poate să facă rugăciunea şi mai mult de o sută de ori, neascultând de gândurile ce-i vin în minte. Eu am ascultat de aceşti bătrâni şi de mai mult de 40 de ani învăţ înţeleaptă rugăciune şi Ii mulţumesc Domnului nostru Iisus Hristos pentru toate.

Cel care se îndeletniceşte cu rugăciunea lui Iisus să nu neglijeze slujbele din Biserică. El ajunge la Biserică înaintea tuturor şi pleacă ultimul. Unii autodidacţi dispreţuiesc slujbele Bisericeşti Eu prefer să spun în Biserică o singură dată: „Doamne, miruieşte!“ decât să citesc în chilie toată Psaltirea.

din ”Patericul Solovetului”

 

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!