Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Despre pocăinţă

• Două căi sunt cele care duc la rai: nevinovăţia şi pocăinţa.
• Spune Sfântul Marcu Ascetul: „Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit”. Chiar de se va ruga un sfânt pentru un asemenea păcat al altuia, nu va fi auzit.
• Priveşte spre cer şi cugetă: „Iată unde voi sta pe veci numai dacă mă voi pocăi cum se cuvine”.
• Nevoieşte-te în post şi înfrânare sau în alt chip, fă milostenie, ca să-ţi dea Dumnezeu pocăinţă adevărată şi să te căieşti de păcatele tale.
• Cine este atât de neînţelegător, chiar de ar fi tânăr, încât să fie încredinţat că are să trăiască până seara? Seneca învăţa acelaşi lucru: „Aşa petrec, ca şi cum mi-ar sta toată viaţa în ziua de astăzi”. Şi ce lucru bun ar fi dacă am socoti şi noi ca Seneca! Să arătăm duhovnicului gândurile prin sfânta spovedanie şi să ne împărtăşim cu Sfintele Taine, pentru ca sufletul să treacă cu lesnire calea cea prea lungă a celeilalte vieţi! Nu trebuie să zăbovim să recunoaştem cât de ticăloşi suntem şi cât de păcătoşi suntem; astăzi să ne îndreptăm, să ne pocăim pentru tot ceea ce am făcut, că astăzi este ziua noastră, iar mâine este ziua Domnului, pe care nu ştim dacă o mai apucăm.
• Marele Grigorie spune: „Dumnezeu, care a făgăduit iertare celui ce se pocăieşte, nu a făgăduit-o pentru ziua de mâine, ci pentru ceea de astăzi”. Tot ce se va face mâine nu este în stăpânirea ta. Dacă trăim cu grija aceasta, putem să dormim fără grijă, pe amândouă urechile noastre. Şi dacă ne va ajunge moartea fără de veste, ne vom odihni întru Domnul. Crucea şi Jertfa Lui de pe Golgota au făcut şi vor face lucrarea mântuirii noastre. Toată lupta şi truda noastră sunt în Taina pocăinţei, această Taina a naşterii din nou, fără de care nu putem vedea împărăţia lui Dumnezeu. Fără o schimbare în viaţa şi în fiinţa noastră nu vom putea sluji niciodată pe Domnul.

PĂRINTELE DOMETIE DE LA RÂMEŢI
Ediţie îngrijită de Costion Nicolescu
Cartea a fost tipărită la Editura Bizantină în anul 2001
Ediţie electronică, APOLOGETICUM, 2005

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!