Meditaţii

Din Mâna Ta primim

 

I Cronici 29, 14

Numai o inimă smerită și o minte veghetoare poate vedea plină de recunoștință că tot ce primim este din Mâna lui Dumnezeu. Că nu numai puținul pe care îl dăm pentru Dumnezeu, dar și multul pe care îl păstrăm pentru noi ne este dăruit mereu numai de Mâna cea bună a Lui. Din Mâna Lui este viața noastră cu care putem sluji de laudă lui Dumnezeu. Din Mâna Lui, sănătatea și puterea cu care câștigăm pâinea din care împărțim, banul pe care îl dăm, casa în care putem adăposti, haina cu care putem îmbrăca, ochii cu care putem plânge, picioarele cu care putem merge, gura cu care putem cânta… Din Mâna Lui ne-am primit sufletul pe care îl putem preda. Credința cu care Îi putem sluji. Dragostea cu care Îl putem bucura pe Hristos. Din Mâna Lui avem ființa noastră pe care I-o vom aduce după ce mai întâi I-am putut aduce cu ea tot ceea ce așteptase El de la noi. Cât de mare bucurie Îi va fi acest dar, după toate celelalte!

Inima cu adevărat curată și smerită a omului lui Dumnezeu, David, a fost într-adevăr curată și smerită până la sfârșit. Chiar și meritele pe care le-ar fi avut el însuși, le-a aruncat la picioarele Domnului, mărturisind cu smerenie că, într-adevăr: Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău se cuvine toată slava. Așa cum făceau și slujitorii slăviți ai lui Dumnezeu, care își aruncau și propriile lor cununi la picioarele Domnului, cântând plini de evlavie, de smerenie și de încredințare că într-adevăr și întru totul numai Lui I Se cuvine toată slava, cinstea, lauda și mărirea, fiindcă numai El este vrednic. Fiindcă tot ce am primit cu toții este numai Mâna Lui. Fiindcă nu numai darurile noastre, dar chiar și noi înșine suntem numai datorită dregostei Lui și spre slava Sa.

O, da, Doamne, Dumnezeul nostru Adevărat și Bun… Slavă numai Ție și numai Ție mulțumire și închinare pentru tot ce Ți-am putut aduce curat și frumos, căci totul este numai de la Tine! De aceea, Te rugăm, dăruiește-ne din belșug tuturor dragoste, rugăciune, cuvânt, lacrimi, putere, libertate prin Duhul Sfânt. Pentru ca să-Ți aducem din belșug tot ce rodește curat din acestea, spre slava Ta, căci Tu ești vrednic de toate. Amin.

Traian Dorz – Hristos, Pîinea noastră zilnică.

1 Comment

  • Christian Luca 4 aprilie 2016

    Cu adevărat minunat și umilitor. Vă mulțumesc din suflet și din inimă pentru lucrul duhovnicesc pe care îl purtați. Doamne ajută!

Lasă un răspuns