Anunţuri Social

Direcționează 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către asociația misionară „Oastea Domnului”

Termenul de depunere a fost prelungit:

30 iunie 2020

Începem cu multe mulțumiri la adresa celor care deja, de ani buni, redirecționează 2% din impozitul pe venit către asociația misionară „Oastea Domnului”

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% sau 3,5% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit.

DIRECŢIONEAZA 2% sau 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI” DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE.

Dacă doreşti să foloseşti această oportunitate şi să direcţionezi 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către Asociaţia misionară “Oastea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, notează datele de identificare:

Denumire entitate non-profit: Asociaţia misionară “Oastea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe Române

Cod de identificare fiscală: 4238430

Cont bancar IBAN: RO69 RNCB 0227 0360 5259 0004 BCR Sibiu

Termenul de depunere: 3o iunie 2020

Formularul 230 se completeaza si se depune pana la data de 30 iunie 2020 de catre persoanele fizice care dispun directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru:
– sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii,
– sustinerea unitatilor de cult,
– acordarea de burse private.

Atentie!

Declaratia 230 a fost modificata de mai multe ori in ultima perioada, iar varianta oficializata prin Ordinul nr.614/2020 a adus cateva noutati, dupa cum urmeaza:

-persoana fizica poate opta pentru distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de 2 ani prin bifarea casutei corespunzatoare din cerere.

-in cazul optiunii pentru o perioada de 2 ani, in anul urmator persoana fizica nu mai depune cererea, distribuirea efectuandu-se de organul fiscal pentru aceiasi beneficiari, la nivelul plafonului admis de lege, fie in aceeasi suma daca aceasta a fost completata, fie in mod egal.

Cererea va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

COMPLETAREA formularului 230 (prevazut de Ordinul ANAF 614/2020 )

Sectiunea I din formular se completeaza cu datele de identificare ale contribuabilului

Sectiunea II se completeaza de persoanele fizice care, in anul 2019, au realizat in Romania venituri din : –
salarii si asimilate salariilor,
– pensii,
– activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva pentru care impozitul se retine la sursa, astfel:
a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 dispun asupra destinatiei sumei reprezentand: –
2% din impozitul pe venit aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
– 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii;

b) pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 dispun asupra destinatie unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Sectiunea III se completeaza de persoanele fizice care, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din:
– activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit,
– drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real,
– cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru contractele in lei (articolele123 alin.4, 123^1 alin.3 din Codul fiscal), sau pe baza normelor de venit, si care dispun asupra destinatie unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Pentru această secțiune puteți descărca formularele de aici:

Formular 230 - donatie  alte venituri - 1 an.pdf
Formular 230 - Donatie Alte Venituri -  2 Ani

Persoanele fizice care opteaza pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza formularul „Anexa nr. ……. la Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii/Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”.

In aceasta situatie se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230 cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.

DEPUNEREA formularului 230 

Formularul se depune impreuna cu anexele completate, dupa caz:
– in format hartie, direct la registratura organului fiscal competent* sau prin posta, cu confirmare de primire sau,
– prin mijloace electronice de transmitere la distanta, inclusiv prin Spatiul Privat Virtual. *

*organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; – organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.

In cazul formularelor 230 inregistrate la organul fiscal pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a noului model aprobat prin Ordinul ANAF 614/2020, optiunea contribuabililor referitoare la directionarea unei sume din impozitul anual datorat, incepand cu anul 2019, ramane valabila.

Formularele 230 aprobate prin Ordinul ANAF 50/2019 si prin Ordinul ANAF 147/2020 si, de asemenea, de Ordinul ANAF 614/2020 pot fi completate si depuse in continuare la organul fiscal pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

BAZA LEGALA: 

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ANAF 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare, astfel cum a fost modificat de Ordinul ANAF 614/2020 publicat in Monitorul Oficial 181 din 5 martie 2020.

Sursa: Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Transmite acest mesaj prietenilor şi cunoştinţelor tale care anul trecut au avut venituri din salarii sau din alte surse (activitaţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, etc)!

Pentru mai multe detalii:

prin poştă: ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI” DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE str. Charles Darwin, nr. 11; 550019 – Sibiu

ori pe poşta electronică: Adresa e-mail: oasteadomnuluisibiu@gmail.com

ori prin fax: 40 / 0269 / 21 69 14.

Alte relaţii, la telefon: 40 / 0269 / 21 66 77.

Lasă un răspuns