Oastea Domnului

Direcționează 2% din impozitul pe venit către asociația misionară „Oastea Domnului”

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit. DIRECŢIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI” DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Prin serviciul online ANAF – Spatiul Privat Virtual – SPV, se poate depune si online formularul 230 (CEREREA privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor), potrivit anuntului ANAF.

INSTRUCȚIUNI privind declararea online prin serviciul SPV

Formularul 230 se poate depune:

– în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro

online, semnat electronic cu certificatul digital calificat prin portalul decl.anaf.mfinante.gov.ro.

Termenul de depunere: 25 mai 2018

 

Formularul 200 are o secţiune, capitolul III, în care contribuabilul va trece numele organizaţiei pe care doreşte să o sponsorizeze, codul de identificare fiscală şi contul bancar în format IBAN. Explicatii ANAF: Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: – Activități independente; – Cedarea folosinței bunurilor; – Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; – Piscicultură; – Silvicultură; – Transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise; – Operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program.

Dacă obţineţi venituri doar din salariu şi vreţi să redistribuiţi 2% din impozit către aceste asociaţii non-profit o puteți face dacă veţi depune formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”. Explicatii ANAF:  Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în următoarele situații : – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările și completările ulterioare și solicită restituirea acestora; – optează pentru virarea unei sume reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice. Formularul se depune în format hîrtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program.

 

Dacă doreşti să foloseşti această oportunitate şi să direcţionezi 2 % din impozitul pe venit către Asociaţia misionară “Oastea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, notează datele de identificare:

Denumire entitate non-profit: Asociaţia misionară “Oastea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe Române Cod de identificare fiscală: 4238430 Cont bancar IBAN: RO69 RNCB 0227 0360 5259 0004 BCR Sibiu

Transmite acest mesaj prietenilor şi cunoştinţelor tale care anul trecut au avut venituri din salarii sau din alte surse (activitaţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, etc)!

Pentru mai multe detalii: prin poştă: ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI” DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE str. Charles Darwin, nr. 11; 550019 – Sibiu ori pe poşta electronică: Adresa e-mail: oasteadomnuluisibiu@gmail.com ori prin fax: 40 / 0269 / 21 69 14. Alte relaţii, la telefon: 40 / 0269 / 21 66 77.

2 Comments

 • Babutau 14 mai 2020

  Hristos a inviat!
  Doresc sa depun la sediul Oastea Domnului Sibiu, in format pdf doua declaratii 230, listez cea de pe site?
  Nu am semnatura electronica. Cum procedez?

 • Editor 15 mai 2020

  Adevărat a înviat!
  Poate fi trimisă prin poșta cu confirmare de primire:
  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
  Calea Dumbrăvii 17
  Formularul s-a modificat de cateva ori, datele ce trebuies completate sunt pe site dar declaratia va rugam sa o descarcati de aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_614_2020.pdf
  Multumim!

Lasă un răspuns