Meditaţii

Doamne, fă să se ştie

Rugăciunea lui Ilie – I Împăraţi 18, 36

În vremile normale nu-i nevoie de minuni. Dar în ceasurile crâncene este atâta nevoie de ele! Pentru minţile oamenilor care judecă liniştite nu-i nevoie de dovezi cutremurătoare despre existenţa lui Dumnezeu şi despre lucrarea puterii Lui, fiindcă acestea se văd limpede şi de către oricine. Dar, când oamenii încep să-şi piardă judecata sănătoasă, când încep să calce în picioare orice gând sau simţământ evlavios, atunci este nevoie ca Dumnezeu să le zguduie conştiinţele prin dovezi deosebite. Fiindcă, dacă nu primeşte mereu dovezi, mintea omului se înşală curând şi inima lui curând începe să se îndoiască şi să se strice, alipindu-se din nou de ceea ce este rău, necredincios şi păgânesc. Însă când Mâna lui Dumnezeu intervine, adeseori ea este adânc necruţătoare cu răul. Şi foarte mulţi dintre cei care erau în chip deosebit stricaţi plătesc nu numai cu sufletul, ci şi cu viaţa împotrivirea lor faţă de Dumnezeu. Sunt unele vremuri în care răutatea ajunge până atât de adânc, încât nu mai este nimic sănătos şi nimic de cruţat în viaţa şi în societatea omenească. Sunt unele locuri în care numai o lovitură cutremurătoare mai poate trezi şi potoli minţile aprinse de păcat şi orbite de îmbuibare. Trebuie un cutremur, sau un foc, sau o apă mare… Atunci Dumnezeu face să se ştie că El este. Face să se ştie că El nu Se lasă să fie batjocorit (Gal. 6, 7). Face să se ştie că acela care face răul poartă osânda, oricine va fi el.

De aceea, orice om şi orice neam care-L uită pe Dumnezeu, care nesocoteşte Cuvântul Lui şi care luptă împotriva căilor Sale să aibă frică şi să aibă minte. Dumnezeu îi va face curând să ştie că toate aceste lucruri sfinte nu pot fi batjocorite fără ca ei să nu-şi capete odată pedeapsa pentru batjocorirea lor. Iar cine n-a aflat încă acest lucru îl va afla în curând, sigur. Temeţi-vă voi, care faceţi răul!

Slavă Ţie, mare şi puternic Dumnezeu, singurul Care faci minuni nemaivăzute! Slavă Ţie pentru toate dovezile date şi celor drepţi şi celor nedrepţi despre puterea şi sfinţenia Ta! Te rugăm, ajută-ne să avem totdeauna o neclintită credinţă în Tine, chiar dacă n-am vedea niciodată nici o minune din parte Ta. Iar celor care nu pot crede fără acestea, arată-le, Doamne, ca oricum să ştie că numai Tu eşti Dumnezeul veşnic. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns