Meditaţii

Doamne, numai Tu poți

Rugăciunea lui Asa – II Cronici 14, 11

Iată, cele cuprinse în spusele de mai înainte, cât de adevărate s-au dovedit în cazul împăratului Asa, descrise în capitolul 14 din II Cronici. Într-o vreme de mare cumpănă și război nedrept, de agresiune, iată cum vine ajutorul lui Dumnezeu în sprijinul unui popor nevinovat, condus de un împărat înțelept și credincios, om al rugăciunii și suflet al ascultării de Dumnezeu. Cu o oștire mult mai slabă și mai mică decât a vrăjmașului, Asa a îndrăznit să se măsoare cu agresorul nenumărat și puternic. După ce L-a chemat pe Domnul într-o scurtă, dar plină de putere și de credință rugăciune, el și-a înșirat oștirea împotriva invadatorului țării lor. -Doamne, a zis el, Tu, numai Tu ne mai poți veni în ajutor… Vino în ajutorul nostru. Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi… Și Domnul i-a lovit pe vrăjmași.

Căci într-adevăr, când puterea răului este deosebit de amenințătoare, când el vine chiar la tine acasă ca să-ți facă răul, când lăcomia, răutatea, trufia și nedreptatea lui te amenință, te urmăresc și te urăsc de moarte, numai singur Dumnezeu îți mai poate apăra ființa ta, neamul tău, viața ta și sufletul tău. De aceea, în orice astfel de împrejurări se cer nu numai curajul și spiritul de jertfă, nu numai hotărârea de a lupta cu orice preț să aperi moștenirea poporului tău, libertatea lui și ființa sa, dar se cere, mai întâi și mai presus chiar de acestea, o puternică rugăciune pentru primirea acestui ajutor. Singur Dumnezeu este Cel care îi poate izbăvi din orice primejdii și de orice vrăjmaș, oricât de numeros, pe cei ce sunt amenințați. Pe El L-au chemat părinții noștri – și El i-a izbăvit.

O, Marele și Puternicul nostru Dumnezeu, slavă Ție pentru marea putere pe care o ai și pentru marea iubire a dreptății și păcii! Te rugăm, luptă Tu Însuți împotriva oricărui om sau popor hrăpăreț și nedrept care umblă să-i prade și să-i asuprească pe alții. Și scapă-l Tu pe cel asuprit ori de câte ori va striga către Tine, Doamne, și Te va chema în ajutorul lui. Nu ne lăsa, Doamne, nici pe noi în voia unor astfel de popoare, ci ne apără și hotarele noastre și libertatea. Și credința și viața noastră. Amin.

Traian Dorz – Hristos, Pîinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns