Poezie Traian Dorz

Doamne, ține seama

Doamne, ţine seama, ţine
de oricine face bine,
că acela-i tot cu Tine
şi când pleacă şi când vine,
voia Ta voind s-o facă
şi când vine şi când pleacă.

Doamne, apără şi-ajută
viaţa care Ţi-e plăcută,
bunătatea neştiută
şi iubirea netrecută,
că aceasta cât trăieşte
numai voia Ta doreşte.

Doamne, mângâie şi-alină
inima de lacrimi plină,
care, orice-ar fi să vină,
luptă calea Ta s-o ţină,
că ea sufere şi tace,
dar păcatul tot nu-l face.

Doamne, nu lăsa uitată
dragostea nevinovată,
inima nemângâiată,
binefacerea-ntristată
– ci de toate seama ţine
când Ziua Răsplăţii vine.

Cuvinte înţelepte

Sufletul care-L cunoaşte pe Hristos cel Nepătruns
s-a atins de Cel Puternic,
L-a aflat pe Cel Ascuns,
s-a unit cu Cel ce este ultimul iubirii Ţel
şi îşi face nesfârşita pace fericită-n El.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns