Meditaţii

Doamne, vrăjmaşii noştri…

Numeri 14, 13

Nu este popor să nu aibă vrăjmaşi. Dar poporul cel adevărat al lui Dumnezeu are cei mai mulţi. Vrăjmaşul are urechile cele mai ascuţite şi ochii cei mai ageri. Lucruri pe care prietenul nu le aude şi nu le vede niciodată, vrăjmaşul le află îndată. Vrăjmaşul stă mereu ca un leu la pândă, mereu să audă, mereu să vadă, mereu să ştie despre tine totul, spre a se folosi în chip nimicitor de tot ce poate împotriva ta şi a alor tăi… Moise, care Îl iubea pe Dumnezeu şi iubea poporul său, era plin de gelozie pentru ceea ce iubea… Şi făcea totul ca inima răutăcioasă a vrăjmaşilor să nu aibă prilejul să se bucure de răul pe care l-ar fi dorit şi poporului sfânt. – Doamne, îi zice Moise, vrăjmaşii noştri vor auzi… Adică, aceştia sunt nu numai vrăjmaşii mei şi ai poporului meu, ci sunt şi ai Tăi. Ei şi pe Tine Te duşmănesc, duşmănindu-ne pe noi. Deci şi Tu împreună cu noi eşti urât de ei. Ei sunt vrăjmaşii noştri; pentru ei, Tu şi noi suntem una. Aşa a fost totdeauna: Cei care au urât Lucrarea lui Dumnezeu şi au lucrat pentru nimicirea ei au fost vrăjmaşi şi ai lui Dumnezeu. Cine este un vrăjmaş pentru Oastea peste care este chemat Numele Domnului este un vrăjmaş al Lui. Cine luptă contra Oastei Domnului luptă şi contra Domnului ei. Un conducător binecuvântat din mijlocul Oastei Domnului nu trebuie să uite niciodată uneltirile vrăjmaşilor acestei Lucrări sfinte. Ci să facă totul ca acei care caută nimicirea fraţilor să nu afle nimic cu care să batjocorească numele  Domnului şi Lucrarea Lui. Orice mădular al Lucrării Domnului trebuie să aibă necurmat grija aceasta. Pentru ca nici unul să nu dea niciodată vrăjmaşilor prilej ca frăţietatea noastră şi Numele Domnului nostru să fie batjocorite. Căci vrăjmaşul aude repede. Să nu facem şi să nu spunem niciodată rău, ca el să nu poată niciodată auzi rău de la noi.

Slavă Ţie, Domnul şi Conducătorul nostru, Iisuse Doamne, al Cărui Nume este chemat peste frăţietatea şi poporul în care ne-ai chemat şi născut şi pe noi! Slavă Ţie pentru Numele Tău Binecuvântat care este cinstea noastră! Şi slavă Ţie pentru Numele Tău Binecuvântat pentru care suntem cinstiţi! Te rugăm, ajută-ne pe toţi să umblăm mereu în lumină, pentru ca vrăjmaşul să nu poată spune nimic rău despre noi (Tit 2, 8). Şi din pricina noastră despre Tine. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns