Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dobândirea Duhului Sfânt

Dobândirea Duhului Sfânt

Dobândirea Duhului Sfânt

Lucrarea Duhului este absolut liberă şi nu poate fi îngrădită nici de aşezământul Bisericii şi de Tainele ei. De aceea putem vedea fulgere ale Duhului oriunde. Acest lucru îl observă mulţi, dar puţini observă cealaltă parte a adevărului potrivit căreia, harul, deşi poate fi primit oriunde, el nu devine roditor decât în Biserică. Putem vedea oameni treziţi şi cercetaţi de Dumnezeu chiar în afara Bisericii, dar purtători de Dumnezeu nu vedem decât în inima Bisericii. Cei care nu au înţeles lucrul acesta şi nu se lasă încorporaţi deplin în „Trupul lui Hristos”, rămân la un nivel pietist, sentimental, psihologic şi aşa au primit „în zadar harul lui Dumnezeu” (II Cor 6, 1).

Sfântul Siluan Atonitul (+ 24 sept.), unul dintre marii sfinţi apropiat de noi care s-a făcut părtaş Duhului Sfânt aşa cum puţini sunt într-o generaţie, ne dă numeroase şi uimitoare mărturii despre experienţa sa în Duhul Sfânt. Între acestea el aminteşte condiţiile pe care trebuie să le împlinească cineva pentru a primi harul Duhului Sfânt şi a-L face roditor.

Potrivit acestui Părinte, o condiţie de bază a dobândirii Duhului Sfânt este lupta neîncetată cu păcatele şi gândurile rele. În acest sens, Sfântul Siluan spune: „Urăşte păcatul şi gândurile rele şi atunci Domnul îţi va da harul Lui şi vei cunoaşte pe Domnul prin Duhul Sfânt”. Sfântul Siluan în repetate rânduri arată că şi pocăinţa este necesară pentru dobândirea Duhului Sfânt: „Domnul se bucură de sufletul care se pocăieşte întru smerenie şi îi dă harul Duhului Sfânt”.

Alte două condiţii pentru dobândirea Duhului Sfânt sunt ascultarea şi smerenia. Despre ascultare spune: „Fii ascultător şi negreşit Domnul îţi va da să-L cunoşti prin Duhul Sfânt”. Iar despre smerenie spune: „Dacă vrei să cunoşti pe Domnul, atunci smereşte-te cu toată fiinţa şi negreşit Domnul îţi va da să-L cunoşti prin Duhul Sfânt”. O altă condiţie pentru primirea simţită a Harului, care este o piatră de poticnire pentru mulţi, este iubirea de vrăjmaşi: „Cel ce nu iubeşte pe vrăşmaşi nu poate simţi dulceaţa Duhului Sfânt”.

O ultimă condiţie, dar esenţială pentru dobândirea harului, este rugăciunea stăruitoare: „Roagă-te din adâncul inimii, ziua şi noaptea, şi atunci Domnul îţi va da harul Lui şi vei cunoaşte pe Domnul prin Duhul Sfânt”. Pentru a dobândi harul, este nevoie de un război greu şi plin de suferinţe: „Până la venirea harului Duhului Sfânt, sufletul duce mare luptă cu vrăjmaşii”.

Se înţelege că aceste condiţii personale trebuie să aibă ca temelie conştiinţa apartenenţei la Biserică. În acest sens, Sfântul Siluan spune: „Duhul Sfânt este prezent în Biserica noastră şi lucrează în Tainele ei”. Şi iarăşi: „Dacă Domnul Însuşi nu ar fi dat Duhul Sfânt poporului ortodox şi sfinţilor noştri păstori, n-am fi putut şti cât de mult ne iubeşte”. În Biserică avem nu numai toate rânduielile necesare, ci avem chiar pe Duhul Sfânt. Ceea ce trebuie să facem cu toţii este să ne trezim din păcat, din indiferenţă şi din comoditate, pentru a împlini condiţiile necesare pentru a primi şi păstra Duhul Sfânt.

O, iubiţii mei care sunteţi în Biserică, dar sunteţi mereu chinuiţi de îndoială, vă rog să nu vă lăsaţi derutaţi de „firimiturile care cad de la masa Stăpânului”, chiar când acestea sunt multe şi mari! Slujitorul Cuvântului înalţă chemarea sa fulgerătoare pretutindeni, în pieţe, în uliţe, la garduri; întâlnirea cerească şi incendiară dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul omului poate să se întâmple în astfel de locuri, dar nunta, o, iubiţii mei, nunta nu se face decât „în Casă”!

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *