Catehism

,,Doctorii” omenirii

Ce potrivit a arătat cineva starea lumii de azi în chipul de mai jos. Hotărât lucru. Omenirea (universul) este azi ca un om ce zace greu bolnav. Mai ales de la războiul cel mare încoace, boala omenirii se agravează an de an şi zi de zi. Crize, frământări, năcazuri, lipsuri, corupții, prăpăd moral prin toate țările şi la toate popoarele.

O boală grea a dat în omenire. Și din toate părțile se ivesc ,,doctori” cari umblă să lecuiască boala. Se scriu cărți întregi despre lecuirea frământărilor; se cearcă toate „leacurile”, dar ,,boala” nu slăbeşte şi ,,bolnavul” nu se vindecă.

Iată, la căpătâiul omenirii bolnave a sosit DOCTORUL ŞTIINŢĂ. A venit să ajute mântuirea lumii cu invențiile, cu maşinile, cu ştiinţa. A umplut lumea cu maşini, cu autobuze, aeroplane, şi alte lucruri minunate.

Dar s-a lecuit boala omenirii cu aceste noutăți? Ba! Dimpotrivă. Invenţiile şi maşinile au produs o boală nouă: şomajul, lipsa de lucru. De când zboară lumea cu autobuzele, o duce mai prost ca pe vremea când umbla cu carul cu boi.

Și lată un alt doctor se prezintă la căpătâiul lumii bolnave. E DOCTORUL ATEISM. „Omenirea a rămas înapoi- strigă acest doctor – din cauza superstițiilor religioase. Religia este invenția popilor ca să țină poporul în întunerec şi să-l exploateze. Jos cu religia! Jos cu Dumnezeu – și atunci omenirea va fi fericită şi va da înainte cu putere”.

Doctorul acesta îşi striga demult în lume ,,medicina” lui. Şi iată, în zilele noastre, acestui doctor i-a venit în ajutor un alt doctor-ortac. E DOCTORUL COMUNISM.

,,Doctorul Ateism are toată dreptatea a strigat doctorul Bolșevism – religia trebuie ștearsă de pe suprafaţa pământului! ,,Dumnezeu trebuie detronat” ! Iar averile trebuiesc împărțite. Nimeni să nu aibă averea lul! Totul să fie „bolșevizat”! Şi aceşti doctori şi-au pus ,,medicina” în praxă, în Rusia.

Dar vai! Urmările ei au fost grozave!… În loc de ,,raiul” făgăduit, în Rusia a venit iadul. În Rusia azi e mai rău ca oriunde.

Şi iată mai veni un doctor. E DOCTORUL POLITICĂ. Pe acest doctor îl cunoaştem cu totii. Îl avem şi noi. El strigă şi urlă pe la alegeri şi ,,lecuieşte” din greu țara… până țin alegerile. Dar în loc de tămăduire, acest doctor urgisit, lasă răni de ură şi vrăjmăşie.

Și iac- aşa se perindă doctorii pe la patul omenirii bolnave. Și nici unul nu poate lecui boala.

Este însă un Doctor, care singur poate lecui omenirea. Pe Acesta însă, omenirea nu-l cheamă şi nu-l vrea. Acest Doctor e Făcătorul acestei omeniri; e Dumnezeu. E solia Lui şi cuvântul Lui din Biblie.

Biblia se prezintă şi ea la căpătâiul omenirii bolnave, cu solia cuvântului lui Dumnezeu, cu „medicina” de la Faptele Apostolilor cap. 4, vers 12:

,,În nime altul nu este mântuire; căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiti”.

Iar acest ,,Nume” este Domnul nostru Isus Hristos. Doctorul omenirii nu poate fi altul decât Domnul Isus Hristos, pe care Tatăl l-a trimis pe pământ, anume să mântuiască neamul omenesc.

Până când omenirea şi popoarele nu-l vor primi pe acest „Doctor” şi ,,medicina” Lul – e totul în zadar, e totul pierdut.

Pr. Iosif Trifa- Isus Biruitorul, Nr.04, anul 1936