Poezie Traian Dorz

Domnul ne-a chemat

– după Psalmul 91 –

Domnul ne-a chemat la luptă,
noi, urmând al Lui cuvânt,
am pornit acum cu toţii
la războiul Lui cel sfânt.

Nu ne-nfiorează moartea
de s-o cere să murim,
pentru Domnul suntem gata
viaţa noastră s-o jertfim.

De vrăjmaşi noi nu ne temem,
orişicâtă-i ura lor,
căci ’naintea noastră merge
Iisus cel Biruitor.

El Se luptă pentru Oaste,
El Biruitor va fi,
pe toţi răii, cu răbdarea
dragostei va birui.
Cei ci inima-mpărţită,
cei ce n-au nici un temei,
cei fricoşi să stea acasă,
nici o luptă pentru ei.

La Mântuitorul nostru
toţi privirile s-avem,
în furtuni şi-n prigonire
sus Cuvântul să-l ţinem.

Catacombe sunt destule,
Ghetsimani, Golgote sunt,
chiar dac-am ajunge-n ele,
suntem tari prin Duhul Sfânt.

Să cântăm în faţa morţii
de s-ar cere să murim,
Domnul ne va da putere
şi vom şti să ne jertfim.

Cântările Luptătoare / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2005