Traian Dorz

Domnul nu lasă

Nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe poporul Său – spune psalmistul Domnului – şi aceasta tocmai aşa şi este (Ps. 121,4).

Iată, Eu sunt cu Tine ca să te scap, zice Domnul (Ier. 1, 8).

De aceea cel neprihănit nu trebuie să se teamă niciodată şi nicăieri, fiindcă adevărate sunt făgăduinţele Domnului şi puternic este El ca să Şi le împlinească totdeauna faţă de credinciosul său primejduit.

Umblă în neprihănire, credinciosule al Domnului, apoi nu te mai teme niciodată. El nu te va lăsa la nici un vrăjmaş şi în nici o nenorocire.

Iată ce frumos sună această făgăduinţă a Domnului:

Un fiu înţelept este bucuria Tatălui,
dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.
Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc,
dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
Domnul nu lasă pe cel neprihănit,
ci îndepărtează pofta celor răi…

Ce mare adevăr este acesta că Dumnezeu nu-l lasă pe cel neprihănit! Acest mare adevăr trebuie să-l fi învăţat Solomon printre cele dintâi adevăruri auzite din gura binecuvântată a tatălui său David.

De câte ori nu va fi stat omul lui Dumnezeu, cântăreţul binecuvântat şi profetul inspirat, care era tatăl acestui copil fericit, să-i vorbească fiului său cu bucurie şi cu drag, cu lacrimi şi cu cutremur sufletesc despre izbăvirile pe care i le dăduse Dumnezeu lui.

Pentru că el se străduise să umble totdeauna fără prihană înaintea Domnului.

Solomon nu vedea de unde să scrie mai bine acest lucru decât din povestirile cutremurătoare ale tatălui său care avusese o viaţă plină de atâtea dovezi zguduitoare ale izbăvirilor lui Dumnezeu.

Istoria vieţii lui David, ca şi istoria vieţii fiecărui suflet de om al lui Dumnezeu, care se străduieşte cu un cuget curat şi cu o nevoinţă ostenitoare să umble în neprihănire, este un minunat şir de izbăviri dumnezeieşti.

Slavă veşnică Ţie, Marele nostru Izbăvitor, Care ne-ai promis şi ne dai totdeauna minunatele Tale izbăviri!

Te rugăm, ajută-ne să umblăm în neprihănire pentru ca să fim totdeauna siguri de izbăvirile Tale din toate primejdiile noastre.

Căci Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie Îţi mulţumim pentru toate. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns