Meditaţii

Domnul omoară şi El învie

Cântarea Anei – I Samuel 2, 6

Domnul, Care a pus în soarele Său putere de viaţă sau de moarte pentru toate vietăţile de sub cer, are aceeaşi viaţă şi moarte în Sine pentru orice suflare alcătuită de Mâinile Sale.

Iată soarele, câtă viaţă şi sănătate dă el celor sănătoase… dar câtă uscăciune şi moarte dă tot el celor cu viermi în ele!

Pe un pom, pe o floare, pe un trup sănătos, soarele le face rodnice şi frumoase. Pe un pom, pe o floare, pe un trup viermănos, tot el le ucide şi îl usucă.

Dumnezeu face la fel, în lumea duhovnicească, fiecărui suflet.

Pe cel sănătos în credinţă, nevinovat în purtări, rodnic în smerenie, Hristos îl binecuvântează şi mai mult. Chiar curăţirea „mlădiţei“ Sale şi îndepărtarea unora din defectele lui nu fac decât ca acesta să devină şi mai rodnic în ascultare. Mai înrădăcinat în credinţă… mai drept în cugetul său şi în umblările sale.

Dar celui care trăieşte în păcate, care umblă în neascultare, care alege calea vrăjmăşiei contra lui Dumnezeu – aceluia orice binefacere cerească îi este spre o şi mai mare osândă.

Nimic nu învie până ce nu moare mai întâi.
Omul nostru cel nou se naşte şi trăieşte numai în măsura în care moare şi se nimiceşte omul nostru cel vechi şi firea noastră cea pământească.

Această moarte a celor vechi şi înviere a celor noi o face numai Cuvântul şi Duhul Domnului, puterea şi viaţa Domnului Iisus.

Numai Cuvântul şi Duhul cel puternic al Domnului fac să moară firea noastră cea lumească şi să învie firea cea duhovnicească.

De aceea, oricât ne-am lupta noi cu omul nostru cel vechi, fără Domnul nu­-l vom putea omorî niciodată.
Numai Hristos îl poate doborî pe cel rău şi învia pe cel bun. Doar El îl poate.

Doamne Iisuse Hristoase, Tu, Care eşti învierea şi viaţa tuturor, Te rugăm, omoară în noi totdeauna tot ceea ce este potrivnic faţă de Tine şi rău faţă de semenii noştri.
Şi învie prin puterea Duhului şi a Cuvântului Tău sfânt tot ceea ce este bun şi sfânt, pentru ca, rodind cu vrednicie şi cu dreptate, să moştenim viaţa şi sfinţirea.

Îndepărtează, Doamne, din inimile noastre orice vierme de păcat, ca nu cumva să pierim. Ci totdeauna curaţi să rodim, spre viaţă. Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns